Jaktnyheter

Man som utvandrat och sedan invandrat döms för vapenbrott

Mannens licenser slutade gälla när han flyttade mellan Sverige och Norge. Nu döms han för två fall av vapenbrott. Foto: Gettyimages

En man 70-årsåldern i Jämtland döms två fall av vapenbrott. Han utvandrade till Norge och då slutade hans vapenlicenser att gälla. När han sedan återvände till Sverige kände han inte till att han saknade licenser.

"}}

Av domen framgår att mannen hade svenska vapenlicenser på ett kulgevär och ett hagelgevär när han utvandrade till Norge. Där skaffade han norska vapenlicenser.

I slutet av 1990-talet flyttade mannen tillbaka i Sverige och visste inte att norska licenser inte gäller i Sverige. Han var heller inte medveten om att hans svenska licenser förfallit.

Kontaktades av polisen

I januari 2021 kontaktade norsk polis mannen med anledning av vapnen. Och i februari kom en skrivelse från svenska polisen i samma ärende.

Mannen har även innehaft ett ärvt vapen. Den bössan körde mannen in till sin lokala polisstation den 1 mars 2021. Han ansökte då om förnyad vapenlicens på hagelbössan och kulvapnet.

Åtalet bygger på att mannen efter kontakter med polis både i Sverige och Norge insett att han saknade licenser på samtliga sina vapen.

Tingsrätten finner att han agerat oaktsamt dömer honom för två vapenbrott. När det gäller den ärvda bössan finner tingsrätten att det handlar om ett ringa brott, eftersom den saknat slutstycke och förvarats inlåst i vapenskåp.

Böter

När det gäller de två andra vapnen döms mannen för vapenbrott av normalgraden. Tingsrätten menar att han borde ha kontaktat polisen omedelbart när det stod klart att han saknade licenser.

Samtliga tre vapen förverkas av staten. Straffet blir villkorlig dom och 50 dagsböter a 100 kronor, alltså totalt 5.000 kronor.