Jaktnyheter

Lyckade skyddsjaktsinsatser i Jämtland

Jämtland (JJ) Den senaste veckan har Länsstyrelsen i Jämtland beslutat om ett flertal skyddsjakter på stora rovdjur. Ett lodjur och fyra vargar har avlivats.
Skyddsjaktsbesluten baseras på den skada mot rennäringen rovdjuren orsakar. Av de fem besluten är tre redan åtgärdade. Det rör sig om vargar som uppehållit sig i Bräcke, Njaarke Sameby och Tassåsen. I tillägg till dessa har beslut om skyddsjakt på tre järvar i Tassåsens sameby beviljats, men ingen av dessa järvar är ännu avlivad. Ett av två lodjur som får skyddsjagar på Njaarke samebys marker har också fällts.