Jaktnyheter

LRF vill inte lämna jakten till Romson

Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag ska inte utredas av miljöminister Åsa Romson. Istället ska LRF och Jägareförbundet ha en dialog för att nå en samsyn kring uppdraget och jakt och viltvård.
Det allmänna uppdraget ersätts med drygt 50 miljoner kronor och i korthet är uppdraget information, rådgivning och utbildning om jakt och viltvård. Motionen från Västra Götaland krävde att LRF ska verka för att Jägarförbundets allmänna uppdrag – att ”leda delar av jakten och viltvården i Sverige” – upphör och att ansvaret för uppgifterna flyttas till myndighetsnivå. Riksförbundsstyrelsens ursprungsförslag till stämman var att styrelsen skulle arbeta för att regeringen ska utreda uppdraget. – Motionen har tillkommit för att det inte är de allra bästa relationer mellan jägare och markägare i delar av landet. Nu har vi fört en del diskussioner med er i regionerna och ändrat vårt förslag, sa Thomas Magnusson, riksförbundsstyrelsen. Det nya förslaget var att ”riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att det allmänna uppdraget om vilt ska förtydligas för att motverka viltskador i jord- och skogsbruk. Om Svenska Jägareförbundet inte förändras i detta avseende kommer riksförbundsstyrelsen att arbeta för att det allmänna uppdraget utreds av regeringen och förändras”, rapporterar Lantbruk och Skogsland.