LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Lantbrukarnas Riksförbund föreslår att löshund får användas under hela våren och sommaren på vildsvin. Foto: Gettyimages

Naturvårdsverket har frågan om nya jakttider på vilt ute på remiss. LRF vill att avskjutningen ökar och föreslår att det inte ska vara ett jaktbrott att skjuta en sugga för hennes kultingar.

– Vi har aldrig haft så stora skador av vildsvin som vi upplever i södra Sverige just nu. Jakten måste effektiviseras och då är det orimligt att det är ett jaktbrott att skjuta en sugga för hennes kultingar, men inget jaktbrott att skjuta en älgko för hennes kalv, säger Anders Wetterin.

Anders Wetterin, LRF

Löshund vår och sommar

Ett annat förslag från LRF är att löshund får användas under hela jakttiden på vildsvin – från 16 april till sista sista februari.

– Vi har många bra hundar, rena vildsvinsspecialister, och hundanvändningen är helt avgörande för att få till en effektiv jakt, säger Anders Wetterin.

Men är det verkligen etiskt att släppa löshundar under föryngringsperioden?
– Det beror på vilka hundar det är, om det är hundar som vet vad de håller på med, svarar Anders Wetterin.

Menar du att hundarna som används då ska vara hjortdjursrena?
– Vi har har ingen annan definition på dessa hundar än att de ska vara lämpliga.

Obligatorisk jakttid

När det gäller älgjakten vill LRF att den ska vara från 1 september till den sista februari i norr och från 1 oktober till sista februari i söder.

– Det är otidsenligt att jakten ska starta en viss måndag i månaden. Med vårt förslag får man fler jaktdagar, säger Anders Wetterin.

LRF vill även att älgjakten i enskilda län inte ska kunna stoppas före sista februari.

– Är det för mycket snö så räcker det med 27:e paragrafen i jaktlagen som säger att vilt inte får utsättas för onödigt lidande, säger Wetterin.

Jakt dygnet runt

LRF vill också att länsstyrelserna ska kunna besluta om obligatorisk avlysningsjakt. I dag är det frivilligt för älgskötselområdena.

Vildsvin, hjortar och rådjur vill LRF ha jakt på dygnet runt.

– Det är ologiskt att vissa viltalter, exempelvis vildsvin som är svåra att se skillnad på i mörker, får skjutas dygnet runt, men inte högbenta hjortar, säger Anders Wetterin.

Och slutligen vill förbundet ha vårjakt på råbock i hela landet.

Sorgligt, tycker Jägareförbundets Ligné

Daniel Ligné, Jägareförbundet

Jägareförbundets riksjaktsvårdskonsulent, Daniel Ligné, sågar LRF-förslagen. – Det är sorgligt och inte det LRF jag känner igen, säger Ligné.

Han tycker att LRF bara ser viltet som ett problem som ska elimineras. Förslaget om löshundar i vildsvinsjakten under vår och sommar tycker han är mycket dåligt.

– Jag skulle vilja se den vildsvinshund som inte norpar en trastunge eller ett rådjurskid. Vi har en liberal jaktlagstiftning men det finns en anledning till varför vi har jakttider för hundar, säger Daniel Ligné.

Förbannade medlemmar

Hans telefon har gått varm under dagen. Det ringer medlemmar som är förbannade över LRF:s förslag.

– Allra mest upprörda är de över förslaget att kunna jaga på nätterna. Det går inte att se skillnad på ett rådjur och en dovhjort, eller en dovhjort och en kronhjort, på natten. Vildsvinen, som vi jagar vid åtlar, är undantaget, säger Daniel Ligné.

Han tycker att de senaste LRF-förslagen är sådana idéer som förts fram under många år av företrädare för olika markägarorganisationer.

– Ju mer de hatar vilt, desto mer kommer vi att älska och värna det. Det här är kontraproduktiva förslag, säger Ligne.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser