Jaktnyheter

LRF ska arbeta för nollvision mot vildsvinskador

Motionen om utrotning av vildsvin omarbetades. Foto: Gettyimages

LRF avvisar förslaget om utrotning av den svenska vildsvinsstammen. Däremot vill förbundet ha nollvision mot skador orsakade av vildsvin.

"}}

Dalslänningen rapporterar i sin pappersupplaga om den motion som har sitt ursprung i Södra näsets lokala LRF-avdelning i Säffle. Förslaget var att LRF:s förbundsstämma skulle ställa sig bakom kravet på utrotning av de svenska vildsvinen.

Styrelsen hade yrkat avslag på motionen. Förslagsställarna omarbetade då sitt förslag: Förbundet ska ha nollvision mot skador och smitta som vildsvinen orsakar och sprider.

Den motionen antogs efter omröstning.