Jaktnyheter

LRF efterlyser lagändring för snabbare skyddsjakt på varg

Maria Dahlqvist otäcka vargmöte avslöjade det skånska reviret Söderåsen. Nu har förvaltningsrätten underkänt beslutat att en varg i reviret får skjutas i skyddsjakt. LRF efterlyser lagändring. Foto: Förvaltningsrätten och Maria Dahlqvist, montage

Beskedet, att förvaltningsrätten i Luleå underkände skyddsjakten på en varg i reviret Söderåsen, väcker uppseende hos Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Det blir nästan komiskt när regeringen beordrar liberalisering av skyddsjaktreglerna, Naturvårdsverket levererar nya regler – och sedan kommer den här domen några dagar senare, säger Anders Wetterin, LRF:s expert på viltfrågor.

Jaktjournalen rapporterade på skärtorsdagen att förvaltningsrätten underkänner den skyddsjakt som länsstyrelsen i Skåne beslutat om i reviret Söderåsen.

Tre attacker har inträffat – den 4 juni dödades en nötkalv, den 5 juli skadades en nötkalv och den 23 mars blev en fårtacka ihjälbiten.

Nya direktiv om skyddsjakt

Dagen före senaste attacken, fredagen den 22 mars, kom nya direktiv om snabbare skyddsjakt på varg från Naturvårdsverket. Det fick länsstyrelsen i Skåne att omedelbart fatta beslut om skyddsjakt på en varg i Söderåsen.

Men Rovdjursföreningen och föreningen Nordulv överklagade och fick först jakten stoppad och sedan underkänd.

När Jaktjournalen når Anders Wetterin, expert på viltfrågor vid LRF, på tisdagsmorgonen har han precis läst förvaltningsrättens dom. Nu ska förbundets tjänstemannakår och förtroendevalda granska och analysera domen.

Har förståelse

Anders Wetterins spontana reaktion är han han har förståelse för att förvaltningsrätten underkänt domen.

– Kammarrätten konstaterade sent i fjol, att nu har vi en praxis som utgår från Viltskadecenters gamla tumregler, fyra angrepp. Då kan förvaltningsrätten ju inte låtsas att en dom i en högre instans inte gäller. Samtidigt blir det lite komiskt när den högre domstolen gått på de gamla tumreglerna, som inte har någon juridisk styrsel men som tillämpades ändå, säger Anders Wetterin.

Han tror att det bara finns en väg kvar för att få till snabbare skyddsjakter. Det krävs lagändring.

– Troligen måste det göras förändringar i jaktförordningen, för den kan domstolarna inte bortse ifrån. Samtidigt är paragraferna som styr detta i jaktförordningen skrivna för att återge bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv. Därför finns det kanske inte jättestort utrymme till förändringar. Men lagstiftning är till för att tolkas och ändras, säger Anders Wetterin.

Vill ha färre vargar

Han poängterar att ändringar i jaktförordningen inte kräver något riksdagsbeslut, utan kan beslutas av regeringen på dess torsdagssammanträden.

– Detta är naturligtvis ingenting man gör på en kafferast, men rent formellt har regeringen full möjlighet att agera, säger Anders Wetterin.

LRF:s inställning är att Sverige ska ha färre vargar.

– Problemen ställs på sin spets när vargarna kommer till ett rikt jordbruksområde med goda förutsättningar för att hålla tamdjur. Det är ingenting att hymla om, konflikten blir mer tydlig ju längre söderut i landet vargarna kommer, säger Anders Wetterin.