Jaktnyheter

LRF bryter med jägarförbunden – ”vildsvinsfrågan är en ödesfråga”

Det gick inte att enas. Därför lämnar LRF arbetet med gemensam handlingsplan för vildsvinsförvaltningen. Arkivfoto: Per Jonson
Lantbrukarnas riksförbund LRF har arbetat tillsammans med jägareförbunden med att ta fram en handlingsplan för att minska viltskador på jordbruket. Nu lämnar LRF samarbetet eftersom de menar att jägarförbunden inte delar uppfatting med dem.
– Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF i ett pressmeddelande. Det var i fjol LRF och de två jägareförbunden inledde ett samarbete med att ta fram en handlingsplan för minska viltskadorna på jordbruk och skog. Men de skilda inställningarna till vildsvinsförvaltningen har fått LRF att hoppa av samarbetet och nu gå sin egen väg.

Motståndare till nationella mål

Enligt Anders Wetterin, viltansvarig på LRF är det framförallt en punkt parterna inte kunde enas om. – Det gäller nationella mål. Svenska Jägareförbundet vill inte lägga in nationella mål i handlingsplanen. Relativt nyligen tog ju Naturvårdsverket fram en dokument där de skriver att målsättningen till 2025 bland annat är att halvera kostnaderna för vildsvinsskador i lantbruket. Någon färdig handlingsplan som nu måste revideras finns inte i nuläget. Målsättningen var att det skulle finnas en färdigställd plan denna våren som kunde presenterats på årsstämman men arbetet kom aldrig så långt på grund av de skilda meningarna. – Det var ingen slump att vi ville skriva en gemensam plan eftersom vi då kunde trycka på att detta var något vi alla kommit överens om. Å andra sidan hade den kompromiss som krävts om alla skulle enats varit så pass urvattnad att den inte betytt något. Därför går vi vidare på egen hand. I tillägg till motståndet mot nationella mål menar Anders Wetterin att jägareförbunden också hade en annan verklighetsuppfattning när det gäller hur omfattande skadeproblematiken är. I slutet av april skrev LRF ett öppet brev till regeringen där de la fram sina egna önskemål för ett effektiv vildsvinsförvaltning.
Öppet brev från LRF – kräver stenhårda tag mot vildsvinen