Jaktnyheter

”Löfte” att EU:s oroande blyförslag inte drabbar Sverige

Erik Bergkvist hoppas att svensk jakt inte drabbas av EU:s blybeslut. Foto: Gettyimages och EU, montage

Svenske EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S) har blivit lovad att EU:s långtgående blyförbud i våtmarker inte blir verklighet i Sverige.
– Men det är bara ett muntligt löfte. Jag skulle vilja ha det skriftligt, säger Erik Bergkvist till Jaktjournalen.

"}}

EU-parlamentet har nu röstat för förslaget, att blyad ammunition blir olaglig i våtmarker. Dessutom föreslås buffertzoner, som skapat oro i den svenska jägarkåren.

– Vi har redan blyförbud i våtmarker i Sverige. Däremot finns det förslag om definition av våtmark och buffertzoner som skulle innebära att betydligt större delar av Sverige skulle klassas som våtmark, säger Erik Bergkvist.

I nuvarande beslut i EU ska blyad ammunition inte få användas, inte ens transporteras, inom 100 meter från våtmark.

”Bra lagstiftning”

– Jag menar Sverige idag har en bra lagstiftning och vi gör vad vi kan för att fasa ut blyammunition. Det här är mer aktuellt i andra länder som inte ha nationell lagstiftning på området, säger Erik Bergkvist.

Han menar att EU måste ta hänsyn till hur geografin skiljer sig i de olika medlemsländerna.

Tanken är att de nya blyreglerna för våtmarker börjar gälla 2022.

Erik Bergkvist har fått löfte om att medlemsländerna själva ska få frihet att utforma reglerna.

Vill ha skriftligt löfte

– Det är viktigt att vi även i fortsättningen får definiera vår egen våtmark. Får vi det så äger vi fortfarande frågan och kan utforma reglerna på ett ändamålsenligt sätt för svenska jakt. Jag tycker att de regler vi har Sverige idag är bra. Det är andra länder som behöver den nya lagstiftningen, säger Erik Bergkvist.

Han har dock bara fått löftet om svensk ”undantag” muntligt från EU-kommisionärerna.

– Jag skulle gärna vilja ha det här löftet skriftligt och kommer att följa frågan, säger Erik Bergkvist.