Jaktnyheter

Lodjursjakten slut för i år

Kungsbacka (JJ) Den 31 mars avslutades årets licensjakt på lodjur. Totalt fälldes 81 lodjur under jakten.
Lodjur fick i år jagas i totalt elva län. När jakttiden löpte ut den 31 mars återstod endast ett lodjur på tilldelningen i Dalarnas norra delområde. Alla andra områdestilldelningar var fyllda. 81 lodjur fälldes under licensjakten. Två mer än tilldelningen på 79 lodjur. Överskjutningarna skedde i Västra Götalands län samt Jämtlands län. Både länsstyrelsepersonal och jägare vittnar om täta populationer i de områden där jakten bedrevs. På flera håll var jakten redan över samma dag som den inleddes. Flera skyddsjakter genomfördes också parallellt med licensjakten.