Lodjursjakten i Jämtland får fortsätta

Jämtland (JJ) lodjursjägarne i Jämtland kan jaga vidare i väntan på slutlig prövning av överklagan. Det blir ingen inhibition. Däremot avbryts jakten i Västernorrland.

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på lo fattas av länsstyrelserna i norra Sverige eftersom antalet lon överstiger förvaltningsområdets miniminivå.

Naturvårdsverket bedömer att för att inhibition ska meddelas krävs en tämligen hög grad av sannolikhet för att ärendet ska ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås gällande Jämtlands län. Det finns därmed inte skäl för att bevilja inhibition.

Vad gäller Västernorrlands län så bedömer Naturvårdsverket att det i detta fall föreligger skäl för att bevilja inhibition av beslutet om licensjakt efter varg.

Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendet slutligt, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser