Jaktnyheter

Lodjursjakten avlyst i ytterligare ett sydsvenskt län

Licensjakten på lodjur 2023 är nu avlyst i Jönköpings län. Foto: Gettyimages.

På fredagsförmiddagen avlystes jakten i ytterligare ett sydsvenskt län.  Det då eftersöken på tre påskjutna lodjur var avklarade och rapporterade.

"}}

I Jönköping blev onsdagen en intensiv dag. Nyfallen snö gav goda förutsättningar och flera djur kunde fällas. Under veckan avlystes jakten vid ett par tillfällen för att man behövde kontrollera om påskjutna djur var reproduktiva honor eller inte.

På onsdagseftermiddagen rapporterades tre påskjutna lodjur in nästan samtidigt och jakten avlystes igen.

–  Då gick de eftersök på de tre djuren och skottplatsundersökning gjordes för att vi skulle kunna fastställa om de var träffade eller inte, säger Richard Larsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jönköping.

Det tog sedan till fredagsförmiddagen innan jakten till slut avlystes helt.

–  Det ena av de tre lodjuren har fällts och det går inte utesluta att de övriga två träffats. Men de har inte återfunnits.

Rickard Larsson kan konstatera att spårsnön som föll under onsdagen varit en stor faktor för det större antal djur som fälldes under dagen.

–  När det är spårsnö blir jakten effektivare och man kan förvänta sig fler skjutna djur.

Jönköpings län hade inför årets licensjakt på lodjur en tilldelning på 17 djur. Jakten är nu avlyst i totalt åtta län, förutom Jönköping även Västra Götaland, Värmland, Västmanland, Örebro, Kronoberg, Gävleborg och Uppsala.