Jaktnyheter

Lodjursjakten avlyst i Västra Götalands län

Treeing Walkern, First Walker Grissla var inblandad i två lyckade jakter i Alingsåstrakten under årets licensjakt. Foto: Privat.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har avlyst årets licensjakt på lodjur. Totalt har åtta lodjur fällts. Mia Bisther, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen tycker jägarna skött sig bra.

"}}

Trots inledningsvis brist på spårsnö har licensjakten på lodjur fungerat väl i Västra Götalands län. Licensjakten var fördelad i två delområden. två lodjur fick fällas i några Dalslandskommuner och sex lodjur fick fällas i ett relativt stort område i Bollebygd.

– Det var ett önskemål efter fjolårets jakt från jägarna att vi skulle ha större jaktområden och vi lyssnade på det önskemålet. Vi kan se att flera lodjur på årets jakt också fällts i de områden där vi har haft störst problem med skador på tamdjur. Vi hade tre gånger så många lodjursangrepp på tamdjur 2022 jämfört med 2021, säger Mia Bisther.

Länsstyrelsens personal har upplevt att det varit ett högre tryck på telefon och mejl från kritiker till jakten men de har haft beredskap.

– Jag tror antalet lodjur som får fällas i år bidragit till kritiken. I det mellersta rovdjursförvaltningsområdet skiljer sig dock inte tilldelningen så mycket jämfört med i fjol. I det södra området är det däremot en stor ökning, säger hon.