Jaktnyheter

Lodjur fortsätter slå renar efter licensjakten – skyddsjakt beviljad

Jijnjevaerie sameby har beviljats licensjakt på ett lodjur. Foto: Gettyimages, montage

Licensjakten i jaktområdet i Jämtland är avslutad. Trots det fortsätter ett lodjur att slå renar. Nu har skyddsjakt beviljats.

"}}

Länsstyrelsen i Jämtland har beviljat Jijnjevaerie sameby skyddsjakt på ett lodjur inom samebyns område.

Redan 1 mars hittades två lodjursdödade renar i området. Då var skyddsjakt inte aktuellt eftersom licensjakt efter lodjur pågick.

Men trots att årets licensjakt på lodjur är avlyst i Jämtlands område fem fortsätter ett lodjur att slå renar i området. Under licensjakten fälldes två lodjur just norr om det aktuella skadedrabbade området men det skadegörande lodjuret verkar alltså inte ha fällts under licensjakten.

– Den här individen befinner sig inom ett område med flera grupper av renar, därför har vi beviljat skyddsjakt, säger rovdjurshandläggare Emma Andersson på länsstyrelsen i Jämtland.

Skyddsjakten får bedrivas under tiden från och med 8 till och med 22 mars 2023. Jakten får genomföras under hela dygnet. Endast ensamma djur får fällas.