Jaktnyheter

Lodjur attackerar djur i hage med rovdjursstängsel

Foto: Gettyimages

Ett vanligt budskap från värnarorganisationerna är att lodjur är harmlösa och knappt ställer till någon skada. Men enskilda djurägare kan drabbas hårt, trots att de sätter upp så kallat rovdjursavvisande stängsel. Ett exempel är Daniel Gape och hans får och getter.

"}}

Barometern berättar i sin pappersupplaga om Daniel Gape i Röshult, som på några veckor råkade ut för två lodjursattacker mot sina utrotningshotade får.

Först dödades en get av lodjur. Det fick Daniel att flytta fåren till en hage med rovdjursavvisande stängsel. Några dagar senare dödades två får av den utrotningshotade rasen värmländska skogsfår.

– Det som gör så ont är att vi lagt så många timmar på det här. Vi har gjort allt vi kan, men det går inte att stänga ute lodjur. Inspektören från länsstyrelsen sa att ett lodjur kan hoppa tre meter över ett staket utan problem, säger Daniel till Barometern.

Hans mål med djuren har varit att bevara betesmarken som den sett ut sedan 1800-talet. För det det krävs betande djur.

Djuren har också bidragit till ökad självförsörjning av egenproducerat kött.

Drömmen raserad

– Det här har varit vår dröm, och på en natt raserades den drömmen, säger Daniel.

Nu vågar han inte släppa ut fåren utan har dem i ladugården.

– Jag kommer inte att köpa nya får i alla fall inom en femårsperiod. Det känns inte säkert. Det går inte att få någon trygghet i det. Kanske att vi satsar på kossor istället, på bekostnad av den biologiska mångfalden, säger Daniel till Barometern.

Tidningens reporter kommer in på licensjakten på lodjur.

– Jag är för biomångfald och jag är inte arg på lodjuret som dödade mina djur. Det är deras natur. Men vi måste hitta en balans. Just här, på vår gård, finns uppenbarligen inte den balansen, säger Daniel till tidningen.