Jaktnyheter

Ljungväxter viktiga för att minska betesskador på tall

Brist på ljungväxter gör att älgar äter tall i ökande omfattning. Foto: Gettyimages

Betesskadorna på tall minskar i områden där det finns ljungväxter. Det är slutsatsen i ny viltforskning.

”De senaste decennierna har Sveriges klövviltsarter ökat både i antal individer och i utbredning. Där älg och rådjur tidigare dominerade finns i dag ofta såväl dov- och kronhjort som vildsvin. Det är en förändring som ställer nya krav på viltförvaltningen”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

För att öka kunskapen om beteskador och viltstammar beviljade Naturvårdsverket finansiering till två sexåriga forskningsprojekt. Pengarna togs ur Viltvårdsfonden och projekten hette Governance och Beyond Moose.

Rekommendationer

Forskningsprojekten avslutas nu och Forskarna lämnar följande rekommendationer:

  • För att minska skadorna på tall: Säkerställ god tillgång till annat foder, framför allt ljungväxter.
  • När fler arter av klövvilt gör att konkurrensen om ljungväxter ökar leder det till att älgen äter mer tall.
  • Förutsättningarna för viltförvaltningen ser olika ut i olika delar av landet och kan anpassas efter dessa i större utsträckning än i dag.
  • Stärk samverkan mellan olika nivåer i förvaltningen.
  • Utvärdera de övervakningsmetoder som används i dag, till exempel älgbetesinventeringen. Viltkameror har visat sig användbara i försök.
  • Landets älgförvaltningsgrupper behöver utveckla strategier för samverkan och problemlösning.

Läs mer: På menyn om älgen själv får välja