Jaktnyheter

”Liten risk sprida afrikansk svinpest med djurfoder”

Utbrotten av afrikans svinpest minskade kraftigt under 2022 jämfört med året innan. Foto: Gettyimages
Jönköping (JJ) – Risken för att sprida afrikansk svinpest med hö, halm och spannmål bedöms som väldigt liten. Det säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.
Till jägare som besöker länder med svinpest är rekommendationerna ytterst detaljerade. Bland annat ska skor, kläder och utrustning rengöras noggrant före hemresan till Sverige. Läs om det här. I den torra väderleken är det nu akut brist på djurfoder och det talas om import från länder i vår närhet. I exempelvis Polen och Baltikum är afrikansk svinpest konstaterat. Men enligt Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare och veterinär vid Jordbruksverket i Jönköping är risken liten för att smitta tas in i Sverige via hö, halm och spannmål.

Rekommendationer

Maria Cedersmyg.

Som extra försiktighetsåtgärd ska dock växtlighet som förs in från riskområden hanteras enligt speciella rekommendationer. – Om man tror att det finns en ökad risk, rekommenderas att det inte ges till tamgrisar förrän det lagrats en tid, säger Maria Cedersmyg. Färskt gräs och spannmål ska lagras i 30 dagar. Halm, som används för exempelvis ströbäddar, ska lagras 90 dagar. – Afrikansk svinpest är ett ganska segt virus och överlever länge utanför värddjuret. Men just i den typen av växter dör det efter en tid, säger Maria Cedersmyg. De strikta rekommendationerna för jägare hänger samman med att smittorisken är avsevärt större när det gäller blod och kroppsvätskor som kommer från vildsvin som bär på afrikansk svinpest.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21