Jaktnyheter

Linghedsvargen påskjuten – eftersök pågår

På onsdagsmorgonen kom Linghedsvargen i pass för en av skyddsjägarna. Skott avlossades men vargen blev inte kvar på platsen. Eftersök pågår.
Jaktjournalen har talat med jaktledaren som berättar att vargen tecknade för träff i skottet. Skottplatsundersökningen visar också att den är träffad. Nu har hundar satts in i eftersöksarbetet. Skyddsjägarna har förberett för en sådan här situation och fått klart med markägare och jaktlag för att gå in på annans mark vid eventuellt eftersök.