Jaktnyheter

Ligné om nya jakttiderna: ”Vi har stått i stormens öga”

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, är på det hela taget lättad över hur de nya jakttiderna blir. Foto: Skärmdump Regeringen och privat, montage

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, tycker att de nya jakttiderna blev bättre än han hade vågat hoppas.
- Det har ifrågasatts om vi ens skulle få jaga vilt som inte anses vara matnyttigt, säger han.

"}}

Förändringen av jakttiderna är en process som pågått många år.

– All predatorjakt, kråkfåglar på våren och även räv och grävling, har ifrågasatts av miljörörelsen. Det finns också sådana skrivningar i Miljöpartiets jaktprogram. Inom Jägareförbundet har vi stått mitt i stormens öga och haft att förhålla oss till de krafter som vill förbjuda jakt – samtidigt som vi har markägarsidan som vill ha fri jakt på allting, året runt nästan, säger Daniel Ligné, som fortsätter:

– Därför tycker jag att de nya jakttiderna landade bättre än jag hade förväntat mig.

Köttben till miljörörelsen

De delar han har svårast med i Regeringens beslut är framförallt ripjakten i norr, där jakttiden kortas med en månad i Norrbotten och Västerbotten och en halv månad i Jämtland och Dalarna.

– Jag är jaktbyråkrat och det som retar mig mest är att den förändringen inte är baserad på fakta. Det finns inga som helst forskningsresultat eller biologiska skäl för ändringen. Det samma gäller exempelvis stopp på allmän jakt på björktrast och utebliven jakt på snatterand, säger Daniel Ligné.

Han tycker att Regeringen gett efter för känsloargument och bortsett från beprövad vetenskap. Ligné framhåller att socialdemokratiska riksdagsledamoten Isak From i Svensk Jakt berättat att en del skrivningar i de nya jakttiderna kommit till för att blidka miljörörelsen.

– Jag fattar att det är köttben som kastats till Miljödepartementet och ornitologer och Naturskyddsföreningen. Men det har skett på känslomässig grund, och jag tycker inte att man ska bygga en jakttidtabell på känslor, säger Daniel Ligné.

”Bitit sig i foten”

Jakten på vårbock i hela landet var uppe till hesigt debatt när förslaget kom, inte minst inom Svenska Jägareförbundet.

– Jägarkolletivet är extremt splittrat. Det som oroar mig lite grann är vilka signaler det sänder till omvärlden när vi säger ”nej, det här klarar inte jägarna av”. Bilden vi då kommunicerar kan få konsekvenser i framtiden, säger Daniel Ligné.

Att jaktstarten på grävling senareläggs från 1 augusti till den 21 augusti bygger inte på ett logiskt resonemang, anser Ligné.

– Man skriver att grävlingarna kan vara feta och det är varmt den 1 augusti, men ändå behåller vi jakten på vildsvin från den 1 augusti. Grävlingarna jagar vi på nätterna när det är svalt, vildsvinen på dagarna när det är varmt. Vildsvinen kan vara väl så feta vid den tidpunkten på året, så det är ologisk argumentation, säger Daniel Ligné.

Han menar dock att jägarkåren till viss del bär ansvaret för ändringen av jakttid på grävling.

– Anledningen är att ett antal jägare har uppmärksammat Naturvårdsverket på att det här används som en förtäckt älghundsträning. Man säger att man jagar grävling från 1 augusti, men i själva verket jagar man älg. Det finns en hel del exempel från sociala medier på det. Här har jägarna själva bitit sig lite grann i foten, säger Daniel Ligné.