Jaktnyheter

Licensjakten på lo kan flyttas

Foto: Gettyimages

Naturvårdsverket har lagt fram ett förslag till ändring av licensjakten på lo i södra och mellersta Sverige. Myndighetens förslag ligger nu i linje med Svenska Jägareförbundet om lodjursjakt i februari i söder.
- Det är jäkligt bra! säger predatorjägare Tommy Östlund.

"}}

Licensjakten på lo i södra och mellersta Sverige har varit begränsad till 1-31 mars och utmanas av dåliga snöförhållanden. Svenska Jägareförbundet vill flytta jakttiden till 1-28 februari, och nu har Naturvårdsverket lagt fram ett sådant förslag. I norr föreslås jakttiden (1 mars till 15 april) att ligga kvar.

– I Finland börjar lodjursjakten den 1 december. I Finland är även den jaktliga administrationen mycket enklare. Myndigheterna gör exempelvis bara stickprov vid skottplatsen. EU har inga synpunkter på detta, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig, i ett pressmeddelande på Svenska jägareförbundets sajt.

Naturvårdsverket har tidigare angivit länsstyrelsernas arbetsbelastning som motiv för att inte flytta på lodjursjakten.

– Jakttider på lodjur ska ske utifrån när det är som mest lämpligt att jaga lodjur, inte utifrån hur mycket myndigheter har att göra, säger Gunnar Glöersen.

Svar 18 juni

Det var den 18 maj som Naturvårdsverket skickade ut sitt förslag och de önskar svar senast den 18 juni. Därefter ska underlagen beredas för beslut, men det finns inga uppgifter om när det kan tänkas vara klart, meddelar Emil Ekström, jurist på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket uppger att det är flera yttrande om förslag på ändrade jakttider för lo som ligger till grund.

”Mot bakgrund av att en tidigareläggning av jakttiden är för att brunsten för lo börjar omkring 1 mars och ur den aspekten kan det tänkas vara lämpligt med tidigare jaktstart samt att de flesta ungarna även är självständiga då. Tidigare jakt ökar även sannolikheten för spårsnö i södra och mellersta Sverige. Detta kan även medföra bättre möjligheter att särskilja grupper av lo i inventeringen. Detta är även i linje med förslag som förts fram i flera av de yttranden Naturvårdsverket tagit emot”, skriver Naturvårdsverket i sitt förslag.

”Jäkligt bra”

Jaktjournalens medarbetare och predatorjägare Tommy Östlund är mer än nöjd.

Tommy Östlund

– Av den enkla anledningen att det under den tiden pågår inventering av lodjur (till sista februari). Det kommer inte att finnas någon annan tid på året då det är så mycket folk ute och letar lodjur. Jag tror faktiskt att vi hittar fler föryngringar i och med att det tidigareläggs och sammanfaller med inventeringsperioden.

En förändring av jakttiden tror han kan innebära bättre jaktförhållanden och att lo skjuts med större säkerhet.

– Tillgången på spårsnö är bättre i februari än i mars. Jag tror vi kommer få upp numerären och om fler rapporterar in vad man hittar så blir det helt klart bättre, säger Tommy Östlund.

Bakgrund:

Under hösten 2019 skickades föreskriften ut på remiss för första gången, varefter projektet varit vilande i ungefär ett års tid. Under hösten/vintern 2020 bearbetades inkomna synpunkter och ett nytt förslag togs fram. Den 23 februari 2021 hade Naturvårdsverket en hearing där ni i det nationella rovdjursrådet och länsstyrelserepresentanter från det tre rovdjursförvaltningsområdena fick lämna muntliga synpunkter och förbättringsförslag. Flertalet skriftliga remissyttranden inkom också i anslutning till hearingen.