Jaktnyheter

Licensjakt på järv blir verklighet

Populationen är nu så pass stor att licensjakt kan möjliggöras. Arkivfoto: Per Jonson
Naturvårdsverket har tagit beslut om licensjakt på järv. Det är första gången i modern tid järv får jagas annat än via skyddsjakt. Totalt 15 järvar får fällas.
Enligt Naturvårdsverket finns den största järvkoncentrationen i Jämtlands län och licensjakten kommer därför ske i tre samebyars områden inom länet. ̶  Jakten förväntas minska skadorna orsakade av järv inom de aktuella samebyarnas kalvningsland, utan att riskera att populationen minskar på nationell nivå, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket. Det finns enligt Naturvårdsverket närmare 700 järvar i Sverige och populationen har gynnsam bevarandestatus. Uppgiften baseras på de kvalitetssäkrade föryngringar som dokumenterats. Mellan 2018 och 2019 ökade populationen med 16 procent. Licensjakten kommer pågå mellan 28 november och 31 december och i ett delområde av Jämtlands län, norr om väg 84 och 315, väster om väg 316 och 321 samt söder om E14. Det är tillåtet att jaga med hund, men max två stycken får släppas ihop. Enligt Marcus Öhman har beslutet tagits efter en dialog med berörd länsstyrelse och Sametinget, och Naturvårdsverket har inväntat inventeringssifforna på populationsstorleken. I år har licensjakten beslutats av Naturvårdsverket men det kan bli ändring framöver. – Blir det aktuellt med licensjakt kommande år skulle det kunna vara så att beslutet delegeras till berörda länsstyrelser i det norra rovdjursförvaltningsområdet, säger Marcus Öhman.