Jaktnyheter

Liberg och Glöersen kommenterar larm om stor illegal vargjakt

Vargforskare Olof Liberg, till vänster, och Jägareförbundets Gunnar Glöersen kommenterar larmrapporten om illegal vargjakt.
Mer var femte varg dör av illegal jakt, påstår vargforskare i en ny rapport. Vi frågar vargforskare Olof Liberg hur han och kollegorna kommit fram till det. Dessutom en kommentar från Jägareförbundets Gunnar Glöersen.
Hur har ni kommit fram till mer än 20 procent av vargarna dödas av illegal jakt och att kriminaliteten ökat? – Vi har byggt det på inventeringsmaterial för de revirhävdande vargarna. Det är den enda gruppen vargar som vi med relativt stor säkerhet kan följa från ett år till nästa. När vargar väl etablerat sig i revir är de huvudsakligen stationära. Länsstyrelserna har under flera år följt utvecklingen i sina län, nu gjorde vi en sammanställning för hela landet, svarar Olof Liberg. Hur kan vi vara säkra på att försvunna vargar inte blivit sparkade av älg och gått undan och dött, avlidit av skabb, dödats i revirstrid eller trillat genom isen och drunknat och ligger i någon strandkant och ruttnar? – Jo då, en del av dem har säkert försvunnit på det sättet – vi kan inte säga säkert för varje enskild varg. Men nu talar vi om drygt 20 procent av alla revirhävdande vargar, per år. Hade vi haft så stora naturliga dödligheter, så hade vi märkt det. Vi har kollat alla tänkbara möjligheter, inklusive att de skulle ha utvandrat till Norge. Men sådan dödlighet har vi god kontroll på genom de radiomärkta vargarna, som vi hittar när de dör en naturlig död. Det är ungefär två till fyra procent av vargarna som dör naturligt. Snarare har den naturliga dödligheten minskat. Nu är du inte humanist eller samhällsvetare, men har du någon teori om vad det här beror på? – Andra forskare har tittat på det här i Sverige, Norge och Finland. Grundproblemet är en bristande acceptans för vargstammen, att många människor i områden med varg är missbelåtna med utvecklingen, särskilt att vargstammen ökar. Den viktigaste faktorn i vår studie är populationens storlek, ju mer stammen växer desto högre andel av dem försvinner, säger Olof Liberg.

”Ganska lätt att förstå”

Han säger att ökningen av försvunna vargar inte är proportionerlig med vargstammens ökning. – När vi hade 200 vargar var det ungefär tio procent som försvann, alltså 20 vargar per år. Nu har vi någonstans kring 300-400 vargar och det är 60, 70, uppemot 80 vargar som försvinner. Stammens ökning verkar ha triggat illegal jakt. Det är kanske inte så svårt att förstå, om anledningen är att man inte gillar varg, säger Liberg. Han och hans forskarkollegor har funnit att den lagliga jakten haft en dämpande effekt på den illegala jakten. – När det var högre tilldelning i den lagliga jakten, både licensjakt och skyddsjakt, såg vi en viss dämpande effekt. Slutsatsen är att den illegala jakten kanske hade varit ännu högre vi inte haft en viss laglig jakt. Det provocerar människor som bedriver illegal vargjakt när vargarna blir fler och fler. Om anledningen är att man ogillar varg så kan man förstå att man blir ännu mer aktiv när stammen blir större. Det är ganska lätt att förstå, tycker jag. Er rapport skulle komma i slutet av sommaren 2019 – varför har den dröjt så länge? – Det beror helt enkelt på den vetenskapliga granskningen. Det här är kontroversiellt och det innebar att vi blev väldigt hårt granskade. Vi har varit utsatta för fyra olika granskningar, vilket är extremt ovanligt. Man har alltså kallat in extra experter för att granska den här uppsatsen i alla vinklar och vrår. Det gör, anser jag, att den är ännu mer robust vetenskapligt. Vi har naturligtvis fått revidera en del formuleringar och slutsatser, men den grundläggande metodiken har klarat en studie av kollegor från hela världen, säger Olof Liberg.

”Vi stärks i vår tro”

På Svenska Jägareförbundet är Gunnar Glöersen rovdjursansvarig tjänsteman och han får frågan hur han ser på vargforskarnas rapport om illegal jakt. – Den viktigaste slutsatsen i rapporten, tycker jag, är att den legal jakt verkar motverka illegal jakt. Det är något som vi hävdat länge. När samhället bromsar och säger att vi inte få ha legal jakt, så riskerar det att få precis motsatt effekt, nämligen att man får en ökad illegal jakt, säger Gunnar Glöersen. Nu kommer du att bli anklagad av vargvänner för att du försvarar illegal vargjakt – vad säger du om det? – Nej, det gör jag absolut inte. Det handlar om att titta på vad forskningsresultaten säger. Jag lägger överhuvudtaget ingen värdering i det, jag säger bara att det forskarna nu säger, det är samma sak som SLU-forskaren Erica von Essen sa i sin avhandling: En politik som inte tar hänsyn till människor kommer att leda till detta. Det är inte märkligare än att man säger att höga alkoholskatter leder till smuggling. Vad gör Jägareförbundet med anledning av forskarnas rapport? – Vi stärks i vår tro och vår uppfattning, att det gäller att få till en omfattande legal jakt på varg, svarar Gunnar Glöersen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21