Jaktnyheter

Ledig vecka för jägarna i Fagersta

Inga nya sök efter döda vildsvin sker den kommande veckan. Det berättar statsepizootolog Karl Ståhl. Foto: Getty Images/Göran Ekeberg/AddLight

Denna vecka sker inga sök efter döda vildsvin i den så kallade zonen i Fagersta. Jägarna har en veckas ledigt i samband med älgjaktspremiären i södra Sverige.

Det har inte skett något sök i zonen under den gångna helgen och inga sök kommer heller att ske den kommande veckan. Jägarna har ledigt i samband med älgjaktspremiären i södra Sverige.

–  Välförtjänt vila. Just nu förbereder vi lite kring den förstärkta bevakningen i områdena runt zonen. Där kommer vi att ta prover på skjutna och trafikskadade vildsvin, säger statsepizootolog Karl Ståhl, vid myndigheternas pressträff.

Om ett skadeskjutet djur skulle gå in i zonen så kommer eftersök att göras men då ska det fällda djuret lämnas kvar.

Samtidigt påminner Jordbruksverket dem om jagar runt zonen att jaga på ett sätt så att inga hundar riskerar att driva in i det smittade området.

–  Det handlar främst om att inte riskera att smittade grisar drivs ut ur området. Om en jakthund kommer in i området är det viktigt att den saneras, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.