Jaktnyheter

Ledarskribenter sågar EU-förslag om förbud mot blyad ammunition

Ledarskribenter reagerar på föreslagna EU-regler mot blyad ammunition. Bild: Gettyimages, montage
Nu börjar ledarskribenter runt om i Sverige reagera på EU-förslaget som kan stoppa användningen av blyad ammunition. "Håll EU:s tassar borta från svensk jakt", skriver Ester Hedin i Barometern.
Jaktjournalen berättade senast på onsdagen om EU-förslaget som kan göra användningen av blyhagel förbjuden i stort sett hela Sverige – och som två socialdemokratiska parlamentariker är kritiska till. Säffle-Tidningen har idag, torsdag, en osignerad huvudledare i sin pappersupplaga: ”Effekten av förslaget som det ser ut nu skulle bli att en enorm del av Sveriges, och även exempelvis Finlands, yta skulle klassas som våtmark och därmed innebära förbud mot blyhagel. Den varierande naturen inom EU-området gör det uppenbart att exakt samma lagformulering inte kan gälla i alla länder”, skriver Säffle-Tidningen. Tidningen pekar på att äldre hagelbössor, som inte klarar av stålhagel, kommer att bli värdelösa. Förslaget harmonierar inte heller med våra rättsprinciper då det kan räcka med att ha blyad ammunition i fickorna och passera en förbudszon för att riskera straff, enligt Säffle-Tidningen. ”Att reglera användningen av ett giftigt ämne som bly är rimligt, men inte med så yviga formuleringar att det slår mot fler än vad som är nödvändigt. Det är tydligt både principiellt och i praktiken att EU inte bör lagstifta i vapenfrågor”, skriver Säffle-Tidningen.

”Ingen lösning”

Barometerns Ester Hedin pekar på att det redan idag är förbjudet att jaga med blyhagel i våtmarker och grunda vattendrag. Nu föreslår EU en skyddszon på 400 meter. ”Det skulle innebära att stora delar av Sverige helt plötsligt kan bli förbjudet att jaga i med vanligt blyhagel, Kalmar och Öland inte minst”, skriver Ester Hedin i Baromenter. Hon och tidningen anser att just regeln om skyddszoner, där det blir förbjudet att ens bära blyhagel, vittnar om ett opåkallat misstroende mot jägarna. ”Förändringen av lagstiftningen är ingen lösning på något problem. Det har inte uppdagats något missbruk som skulle påkalla att friheten för jägare behöver dras åt hårdare. Tvärtom. Jägare är som grupp laglydiga och visar stor respekt för naturen, som de för övrigt vistas i långt oftare än byråkraterna i Bryssel”, skriver Ester Hedin i Barometern. Hon avslutar med uppmaningen att inte laga det som inte är trasigt, samt att EU ska hålla sina tassar bort från svensk jakt.