Jaktnyheter

LEDARE: När jakten börjar kompromissas bort

Nästa gång jakttiderna ska ändras är om sex år. Det är bara att hålla tummarna att det då sitter en regering som inte kompromissar bort allt för stora delar av viltvården och jakten för att göra jaktfientliga aktörer nöjda, skriver Anders Ljung, Jaktjournalens chefredaktör.

Tack och lov lyckades inte de jaktfientliga få allt för stort inflytande hos regeringen när det efter drygt 20 år kom ett beslut om nya jakttider i Sverige. Men det blev ändå en del kompromisser.

"}}

Denna ledare publicerades i Jaktjournalen nummer 7 2021.

Från Naturvårdsverkets sida levererades först flera olika förslagsvarianter efter mycket omfattande remissrundor. Arbetet påverkades bland annat av över 500 skrivelser från myndigheter, privatpersoner och intresseorganisationer som företräder bland andra jägarna, bevarandesidan samt jord- och skogsbrukarna.

Under den resans gång slopades bland annat Naturvårdsverkets förslag om återinförd jakt på ekorre efter negativ respons. Det är tråkigt, eftersom förslaget byggde på en sund princip att allt vilt som är en resurs ska kunna jagas om det saknas skäl att skydda arten.

Skarpt läge från 1 juli

Från den 1 juli i år är det skarpt läge, sedan regeringen beslutat om ändringar i jaktförordningen. Nu gäller det för jägarna att hålla reda på många nya inslag i jaktförordningen, både om jakttider, vilka arter som får jagas och när jakthundar får släppas vid jakt och jaktträning.

Nu är det till exempel slopad jakt på havstrut, småskrake och alfågel.

Hundar som förföljer lodjur, räv eller varg har fått säsongen kortad. Här är regeringen varit för svag mot dem som vill begränsa löshundsjakten. Istället borde hundförarna med rovdjursjagande hundar värnas mer. Det är de som verkligen behövs när de växande varg-, lo- och björnstammarna måste regleras.

Det som är positivt är att den viktiga predatorjakten på kråkfåglar i juli är kvar, så att det går att freda småviltet. Från början ville Naturvårdsverket att jakten på kråka, kaja och skata skulle börja först i augusti för att tillmötesgå dem som egentligen ville stoppa jakten på kråka helt. Här hjälpte tydligen protesterna från jägarhåll.

Kritik mot jakt på vårbock

Det som gav mest negativa reaktioner bland jägare var att regeringen utökar bockjakten i maj-juni till att gälla i hela Sverige. Från början tänkte Naturvårdsverket ha undantag för Norrbotten och Jämtland på grund av hårda vintrar och senare vår. Men så blev det inte när ambitionen att ha så enhetliga jakttider som möjligt i Sverige tog över.

Kritikerna i jägarkåren hävdar att jakten på vårbock förstör rådjursstammarna. Men det finns inget som visar att det stämmer i de fem län som hittills haft smyg- och vakjakt på bock 1 maj till 15 juni.

Älgjakten avslutas den sista januari i hela Sverige. Därmed förlängs älgjakten med så mycket som drygt två månader längst upp i norr, medan älgjakt i februari slopas i södra Sverige. Det ger missnöje i båda landsändarna. Men när det gäller län som Norrbotten gör snön och kylan att nyordningen för älgjakten helt enkelt är oetisk. Här är det snarare skogsbolagen som inte bör få för stort inflytande i fortsättningen.

Vinterjakten på ripa

Den stora skrällen blev att regeringen överraskade med att förkorta ripjakten i fjällen. Jakten är slut en månad tidigare, den 15 februari, i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. I praktiken innebär vinterförhållandena att vinterjakten på ripa i fjällen utplånas när det inte går att jaga till den 15 mars. Regeringens ingrepp i ripjakten går emot både myndigheter, forskare och jägare och ses som en seger för Miljöpartiet.

Att en s-regering vikt sig i jaktfrågor finns det flera exempel på. Det gäller till exempel att ändringen av paragraf 28, för att kunna värna tamdjur vid vargattacker, försenades. Ändringen såldes ut 2006 för att få budgetförhandlingar med V och MP.

Nästa gång jakttiderna ska ändras är om sex år. Det är bara att hålla tummarna att det då sitter en regering som inte kompromissar bort allt för stora delar av viltvården och jakten för att göra de jaktfientliga aktörerna nöjda.

FOTNOT
Efter att denna ledare skevs till julinumret kom regeringen med ett nytt besked och gjorde ett lappkast om det hårt kritiserade slopandet av ripjakt i fjällen på vårvintern. Vinterjakten på ripa i norr blir nu oförändrad. I gengäld blir det tills vidare ingen jakt på ejder i avvaktan på en åtgärdsplan om ejderförvaltningen.