Jaktnyheter

Ledamot i Svenska Dreverklubbens styrelse tvingas ta time out

Ledamoten ska ha brutit mot utställningsregler och tvingas ta time out. Hunden på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Per Jonson och Gettyimages, montage

En person i Svenska Dreverklubbens centralstyrelse tvingas ta time out för att ha brutit mot utställningsregler.
– Vi fattade beslutet på tisdagskvällen, säger Magnus Enocson, ordförande i Dreverklubben.

"}}

Uppfödaren och en hundägare vände sig till en utställningsdomare och åkt hem till honom med en hund. Den bedömdes på domarens köksbord.

– Jag litade på vad personen sa, att det fick gå till på det sättet, säger domaren till Jaktjournalen.

Men det var inte tillåtet – inte vid den tidpunkten bedömningen gjordes.

Tillåtet från 1 december

Svenska Kennelklubben har ändrat reglerna och det är sedan 1 december tillåtet att få sin hund bedömd hemma hos en domare – på grund av coronapandemin. Men i det här fallet skedde bedömningen alltså före regeländringen.

Jenny Damgren är sekreterare Svenska Kennelklubbens utställningskommitté och kommenterar inte det enskilda ärendet.

– Det kommer att hanteras på ett möte i kommittén den 11 februari, säger hon.

Jenny Damgren berättar dock att det sedan den 1 december är tillåtet att arrangera exteriörbedömingar, som skiljer sig från det vi normalt kallar utställningar.

– Regeln är att man kan träffa domaren och få hunden bedömd. Kravet är att det sker utomhus och att det är minst en person med från arrangerande klubb. Tanken är att hundägarna själva inte ska kontakta domarna, utan det ska gå via en klubb, säger Jenny Damgren.

Hunden som den här artikeln handlar om bedömdes i november, alltså innan regeländringen trädde i kraft.

”Trodde det var tillåtet”

Det finns också en uppgift om att en av uppfödarens hundar visade aggressivitet vid en utställning och att den informationen aldrig skrevs in i protokollet.

– Där står ord mot ord och SKK utreder frågan, säger Magnus Enocson.

Uppfödaren säger till Jaktjournalen att han handlat i god tro när det gäller exteriörbedömningen hemma hos en domare.

– Hundägaren kände sig krasslig och fick inte ta något coronaprov förrän dagarna efter utställningen. Därför åkte han aldrig till den ordinarie utställningen. Jag trodde det var tillåtet och då åkte jag och hundägaren hem till domaren, säger uppfödaren.

När det gäller en hund, vars aggressivitet vid en utställning aldrig protokollfördes, säger uppfödaren:

– Den ställdes inte ut av ägaren utan en ung flicka och morrade åt domaren. Men att det inte protokollfördes berodde på att hundägaren inte betalat startavgiften för utställningen, säger uppfödaren.