Jaktnyheter

Låsta positioner inför årets årsstämma

Snart dags för årsstämma i Svenska Jägareförbundet. Arkivfoto: Per Jonson

Förra våren var minst sagt turbulent i Svenska Jägareförbundet. Efter årsstämman verkade stämningen lugnats ner och fokus satts på lösningsorientering. Nu vittnar dock elva länsföreningar att positionerna är lika låsta fortfarande.

"}}

I en debattartikel i förbundets tidning Svensk jakt angriper elva länsföreningars ordförande valberedningens arbete inför årets stämma.

I skrivelsen gör författarna gällande att de inte blivit hörsammade och att de haft tydliga idéer om hur styrelsen borde se ut för att ha en bred förankring i hela förbundet. Nu menar de att de blivit överkörda igen.

Fjolårets kalabalik

Det var ifjol en längre och pyrande konflikt i förbundet ledde till både styrelseledamöters avhopp samt en generalsekreterare som sa upp sig på stående fot. I konflikten kunde två läger utkristalliseras, med elva länsföreningar på var sida. Det ena lägret hade dock fler mandat och kunde därför i demokratisk ordning lägga fram egna förslag och kandidater till styrelsen som röstades igenom med en liten marginal.

– Det finns en svag majoritet som har all makt. Det har inte förändrats sedan förra årsstämman. Vi andra elva länsföreningar i federationen Svenska Jägareförbundet får inte gehör när vi har förslag, säger Linda Mattisson Olsson, ordförande i Blekinge och en av dem som står bakom skrivelsen.

Stämma till helgen

Till helgen hålls årets stämma och det blir till skillnad från i fjol ett fysiskt möte med alla representanter. Stämman är förlagd till Kalmar denna gången.

Enligt Linda Mattisson Olsson finns det redan inför stämman en slags uppgivenhet hos representanterna i det lägret hon tillhör.

– Klart vi kan lägga fram motkandidater, men det är ingen idé när vi befinner oss i detta läge. Det är precis lika låst som tidigare.

Besvikelse över vårbockjakt

Efter förra årsstämman begav sig den nytillträdda ordföranden Peter Eriksson ut på en turné för att skapa lugn bland lokalföreningarna men också för att lyssna in och ta med sig synpunkter tillbaka till styrelsen i Öster Malma.

– Peter Eriksson är bra och vi har inget problem med honom som ordförande. Problemen uppstår när vi vill lyfta frågor vi tycker är viktiga men ändå blir överkörda.

Menar du vårbockjakten?

– Ja det är en sådan fråga och något vi verkligen stridit för här i syd. Det är mycket tråkigt att vi hamnat där vi hamnat. Effekterna av vårjakten blir stora. Vi behöver inte högre jakttryck på bockar i södra Sverige.

Inte nöjda med valberedningen

Enligt Linda Mattisson Olsson finns det idag viktiga frågor i Svenska Jägareförbundet som det behöver jobbas med. Vargfrågan är en dem. Vargen påverkar jägare lika mycket södra delen av landet som i Mellansverige.

– Jag hade önskat att vi hade kunnat jämka och att det funnits en större kompromissvilja men den saknas. Vi i söder lägger skulden på valberedning som inte lyssnat på våra synpunkter och nomineringar inför årets stämma.