Jaktnyheter

Länsstyrelsens policy sprack direkt – ripjakt avlyst med kort varsel

Områden för ripjakt i Jämtland har avlysts med kort varsel. Arkivbild: Per Jonson

Onsdag 25 augusti startar ripjakten och det står klart att länsstyrelsens nya policy kring avlysning av jaktområden i Jämtland inte uppfylls. Jakten har med hänvisning till stoppats med kort varsel i flera områden.

"}}

Jaktjournalen berättade i början av augusti om den nya policy som länsstyrelsen i Jämtland tagit fram för att mildra konflikten mellan fjälljakten och renskötseln. 2020 drabbades jägare när flera jaktområden avlystes med kort varsel – med hänvisning till renskötsel.

I det nya policydokumentet är planen att samebyarna ska begära avlysning med tio dagars varsel. Dessutom ska beslut om avlysning tas minst fem dagar innan avlysningen börjar gälla.

Det är misslyckats, rapporterar P4 Jämtland.

Kort varsel

”Under onsdagen börjar ripjakten i Jämtlands län och Länsstyrelsen har fått in åtta ansökningar om avlysning av jakten från samebyar. Det handlar om flertalet områden under olika datum och länsstyrelsen har fattat beslut med bara några dagars varsel”, skriver P4 Jämtland på sin webbsida.

Jakten är avlyst från med 25 augusti på marker inom Jijnjevaerie och Jovnevaerie samebyar. Dessutom kommer beslut om avlysning inom Ruvhten sijte.

Örjan Stefansson, viltchef på länsstyrelsen i Jämtland, säger till lokalradion att det är svårt att ha allt för lång framförhållning. Han pekar på att förutsättningarna för rennäringen förändras snabbt.

Totalt har åtta ansökningar om avlyst jakt inkommit till länsstyrelsen. De största områdena gäller stoppad jakt från 1 september.