Jaktnyheter

Länsstyrelsens personal ska skjuta två närgångna björnar

Området där det utfärdats skyddsjakt på två närgångna björnar i Hälsingland. Karta: Länsstyrelsen, bild: Gettyimages, montage

Två närgångna björnar ska skjutas i Malvik i Ovanåkers kommun. Länsstyrelsens egen personal utför jakten och har beviljats undantag i från många grundläggande regler.

"}}

Länsstyrelsens tjänstemän skriver i beslutet:

”Sökande meddelar att de haft synobservationer nästan dagligen från den 1 maj 2021 och räknar med minst 52 observationer fram till den 21 juni.”

Det ska ha rört sig om sammanlagt sju olika björnar – hona med två ungar, två stora björnar samt två mindre björnar.

Lantbrukare med mjölkkor och får har haft björnbesök, hästägare med högt meriterade och dräktiga ston också.

Länsstyrelsens tjänstemän ser risk för att stona kastar sina föl om de blir stressade av björnarna, som trots upprepade skrämselförsök fortsätter komma nära människor och tamdjur.

Påverkar byns innevånare

”Sökande meddelar att björnarnas närhet och upplevda oskygghet påverkar invånarna i byn, där många upplever en stor begränsning i rörelsefriheten”, skriver länsstyrelsens personal i sitt beslut.

Myndighetens bedömning är att de två mindre björnarna som mest frekvent uppträtt närgånget. Därför ska de skjutas. Om det dyker upp andra grupper med björnar får jakten inte riktas mot dem.

Länsstyrelsen i Gävleborg meddelade sitt skyddsjaktsbeslut på fredagseftermiddagen. Jakten får starta oavsett om den överklagas och pågå till den 16 juli.

Jakten får bedrivas dygnet runt och från motorfordon, samt med alla typer av belysning. Länsstyrelsens jägare har också rätt att jaga på andra jakträttsinnehavares marker.

Viltskadecenters definition av problembjörn:

”Definitionen av en problembjörn är att den antingen vid upprepade tillfällen stått kvar eller rört sig mot människor som gått/sprungit mot björnen på ett avstånd mindre än 40 m eller att den under lång tid återkommit till bebyggelse, dvs under minst tio av 30 dygn observerats mindre än 100 m från bebyggelse.

Om ett rovdjur under flera månader rör sig nära människor och/eller bebyggelse så kan det förväntas att rovdjuret vänjer sig vid människan till en viss grad och därmed inte viker av i samma utsträckning när människor närmar sig.

Rovdjur som vant sig vid människan på detta vis kan i trängda situationer uppvisa ett aggressivt beteende och därmed utgöra en potentiell fara. För att undvika en sådan situation bör tillvänjning av rovdjur förebyggas i ett tidigt skede.”

Här kan du läsa skyddsjaktsbeslutet i sin helhet.