Jaktnyheter

Länsstyrelsen tvingar markägare riva jakttorn

Markägaren tvingas riva ett jakttorn och en foderanläggning. Arkivbild: Gettyimages
En markägare i Norrtälje skärgård tvingas riva ett jakttorn och ta bort en foderautomat. Annars väntar 20 000 kronor i vite.
Det är Norrtälje Tidning som berättar om fallet i sin pappersupplaga. 2015 inrättade länsstyrelsen ett naturreservat på den ö ärendet gäller. Efter det har flera jakttorn och en foderautomat satts upp, enligt länsstyrelsen. Det är dock bara ett av jakttornen och foderautomaten, som länsstyrelsen kan bevisa är byggda efter att reservatet grundades. Länsstyrelsen påtalar också att siktgator röjts och att historiska rösen använts som vägfyllnad.

Mufflonfår ska studeras

Det har dessutom påträffats dovhjort och mufflonfår på ön. Fåren vill länsstyrelsens enhet för naturskötsel dock ha kvar i området, för att kunna göra en jämförande studie hur fåren påverkar växtligheten jämfört med en ö i närheten. Länsstyrelsen anmälde förhållandena på ön som miljöbrott. Men polisen har tittat på ärendet och funnit att det möjligtvis kan vara förseelse mot områdesskydd men att den förseelsen i så fall är preskriberad. Ett jakttorn och foderanläggningen ska dock rivas, enligt länsstyrelsens beslut, annars blir det vite på 20 000 kronor.