Jaktnyheter

Länsstyrelsen: ”Skjut inte suggan för små kultingar”

LRF anser att det inte längre skall vara ett jaktbrott att skjuta kultingförande suggor. Foto: Getty Images
Länsstyrelsen i Västmanland uppmanar jägare att inte skjuta suggan för kultingar som är så små att de inte klarar sig på egen hand.
Det är i Vilt- och rovdjursmejl till prenumeranter som länsstyrelsen i Västmanland sätter fokus på etik i vildsvinsjakten. Odlingssäsongen har inletts och på många håll vaktar jägare nysådda grödor och skjuter vildsvin. ”Skyddsjakt sker med stöd av bestämmelser om skyddsjakt, i bilaga 4 till jaktförordningen – som gäller året runt. I den bestämmelsen finns ingen skrivning om att sugga med smågrisar är fredad, men vid all jakt gäller att jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (se 27 § jaktlagen (1987:259)). Den gäller oavsett syftet med jakten och oavsett om jakten sker under allmän jakt eller med stöd av bilaga 4. Om kultingar är så små att de inte kan klara sig utan suggan, så bör suggan inte fällas”, skriver länsstyrelsen i Västmanland. Myndigheten påminner om att jägare bör läsa lagstiftningen innan de ger sig ut på jakt. ”Ta dig tid att bedöma situationen och sätt jaktetik högt när du jagar”, uppmanar länsstyrelsen.