Jaktnyheter

Länsstyrelsen säger nej till förebyggande skyddsjakt i nytt vargrevir

Älgko och kalv
Älgstammen i Hökensås älgskötselområde befaras kunna ta skada om varg etablerar sig i området. Men någon skyddsjakt på varg, i förebyggande syfte, blir det inte. Foto: Pixabay

Skyddsjakt på varg får inte bedrivas i förebyggande syfte, ens om vargen hotar hela älgstammen i ett område. Det slår länsstyrelsen i Västra Götaland fast sedan Hökensås älgskötselområde i Tidaholm sökt tillstånd för skyddsjakt på varg, som skydd för en älgstam som redan är på nedåtgående.

"}}

Årets spillningsinventering i Hökensås älgskötselområde utanför Tidaholm gav ett nedslående resultat. Älgstammen i området är nere på 5,7 älgar per 1 000 hektar. En nivå så kritiskt låg att stammen knappt bedöms vara jaktbar.

Oroas av vargen

Samtidigt har en ensam vargtik revirmarkerat i Hökensås. För att förhindra att ett nytt vargrevir bildas har Hökensås älgskyddsområde ansökt om att få skyddsjaga varg i preventivt syfte på skötselområdets samtliga fastigheter.

Som motivering anges den kritiska nivån för älgstammen och det faktum att områdets småviltstammar redan är hårt ansatta av lodjur.

Nej till skyddsjakt

Någon skyddsjakt blir det dock inte. Länsstyrelsen säger nej.

”För att skyddsjakt ska kunna beviljas måste risk för allvarlig skada föreligga och ingen annan lämplig lösning än skyddsjakt ska finnas. Skyddsjakten får heller inte äventyra artens bevarandestatus.”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Vidare konstaterar länsstyrelsen att vargens blotta förekomst i ett område inte räcker för att skyddsjakt ska kunna tillåtas. Detta eftersom det ”inte nödvändigtvis innebär risk för allvarlig skada.”

Söker mer pengar

Beslutet går i linje med länsstyrelsens nej till ansökan om skyddsjakt på varg från Stadra-Nora älgskötselområde i Örebro. Där ville man skyddsjaga varg med hänvisning till att vargarnas predation på älgstammen i dagsläget är så hård att älgjakten måste ställas in.

Samtidigt begär länsstyrelsen i Västra Götaland 700 000 kronor extra i anslag från Naturvårdsverket för att täcka kostnader för de ökade arbetsinsatser de nya vargrevir som etablerats i storlänet för med sig.

Öppnar för licensjakt

Medlemmarna i Hökensås älgskötselområde är besvikna på länsstyrelsens avslag. Missnöjet med att vargen måste skada viltstammarna innan den får jagas är kompakt.

Från länsstyrelsens håll öppnar man dock upp, för framtida licensjakt på varg i området.

– Tidigare har vi inte tillräckligt med vargetableringar i länet, men vi börjar närma oss den gränsen, säger Mia Bisther – rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland – till Västgöta-Bladet.