Jaktnyheter

Länsstyrelsen kör över viltförvaltningsdelegationen om lodjursstammen

Viltvårdsdelegationen i Uppsala vill mer än halvera lodjursstammen i länet. Så blir det dock inte - länsstyrelsens tjänstemän kör över beslutet. Foto: Gettyimages
Uppsala (JJ) Länsstyrelsens tjänstemän kör över Viltförvaltningsdelegationen i frågan om hur många lodjur länet minst ska ha. Fem familjegrupper har delegationens ledamöter beslutat efter omröstning – Tio bestämmer länsstyrelsens tjänstemän.
I dag har Uppsala län 11,5 familjegrupper lodjur som miniminivå. Det motsvarar lite drygt 63 lodjur. Vid ett möte i Viltförvaltningsdelegationen föreslog representanterna för jägarna och markägarna en minskning till fem familjegrupper. Förslaget fick majoritet även om bland annat Naturskyddsföreningens och friluftsorganisationernas ledamöter protesterade. Beslutet fick landshövding Göran Enander att reservera sig.

”Regionalt ansvar”

Och nu visar det sig att Viltförvaltningsdelegationens beslut inte kommer att genomföras. Till samverkansgruppen för mellersta rovdjursförvaltningsområdet skickar länsstyrelsen in sitt eget förslag, minst tio familjegrupper lodjur. – Det mellersta rovdjursförvaltningsområdet skulle inte få ihop de 62 familjegrupper som är den sammanlagda miniminivån. Vi måste ta ett regionalt ansvar och samverka med övriga länen, säger Sebastian Olofsson, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Uppsala län, till Jaktjournalen. I mellersta rovdjursförvaltningsområdet ingår Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna och Västra Götaland.

”Är det någon mening…?”

Det var Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Stefan Holm, jägarnas representant i delegationen, som föreslog en sänkning till fem familjegrupper. Han är kritisk till att länsstyrelsen nu kör över delegationens beslut. – Men jag är inte speciellt förvånad. Landshövdingen blev mäkta upprörd när han hörde mitt förslag och sa att han inte kunde åka till den mellersta samverkansgruppen med det, berättar Stefan Holm. Han tycker att det är dags att ifrågasätta delegationens roll. – Är det överhuvudtaget någon mening att vi sitter där och kostar pengar när länsstyrelsen ändå inte lyssnar på oss som rådgivande organ, säger Stefan Holm. Han poängterar att Uppsala län under många år haft Nordeuropas starkaste lodjursstam. Det har märkts framförallt på rådjursstammarna. – Vi början av 1990-talet sköt vi 23 000 rådjur i Uppsala län. De senaste åren har vi legat kring 3 000. Vi tycker att andra län får kliva fram och ta ansvar, säger Stefan Holm.

”Mitt ansvar”

Landshövding Göran Enander vänder sig emot beskrivningen, att länsstyrelsen kör över viltförvaltningsdelegationen. – Det är länsstyrelsen som ska lämna ett förslag och det är mitt ansvar att det blir väl avvägt, säger Göran Enander. Varför ska delegationen sammanträda om länsstyrelsen inte lyssnar på den? – Vi lyssnar på det rådgivande organet, men jag har att företräda lagstiftningen, anvisningarna och den nationella och internationella politiken. Så jag kan inte gå in med ett förslag om att mer än halvera lodjursstammen, svarar Göran Enander. Varför gick ni till omröstning om det inte spelar någon roll vad beslutet i omröstningen blev? – Jo, det är väl bra att veta var man står i en fråga. Det är bra att alla visar sin uppfattning, säger Göran Enander.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21