Jaktnyheter

Länsstyrelsen ger tillstånd för vargjakt i Skrottmyren

Länsstyrelsen i Gävleborg har idag, 4 januari 2022 fattat beslut om licensjakt på varg i reviret Skrottmyren. Foto: Emil Karlsson

Licensjakten på varg i Gävleborg skulle omfatta två revir, men ett av dem föll bort efter överklagan. Nu har dock länsstyrelsen fattat beslut om att det också ska vara licensjakt i reviret Skrottmyren.

"}}

Det är ett tilläggsbeslut som länsstyrelsen i Gävleborg fattat idag. I reviret Skrottmyren får högst sex vargar fällas under den pågående licensjakten.

Detta har hänt

Det var i september som länsstyrelsen fattade belsut om licensjakt efter varg i reviren Gullsjön och Prästskogen, för att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt.

I början av december inkom förvaltningsrätten i Luleå med en dom som upphävde den del i beslutet som berörde Prästskogen. Rätten mar att länsstyrelsen inte tagit tillräcklig hänsyn till den påverkan på lokalt bestånd, i förhållande till norra förvaltningsområdets miniminivå.

Länsstyrelsen överklagade, men fick inte gehör i Kammarrätten.

Nytt revir

I samband med överklagan pekade länsstyrelsen i Gävleborg dock ut ett nytt revir för att uppnå det ursprungliga syftet med licensjakt på varg, samt den regionala målsättningen för rovdjursförvaltning i länet.

Reviret Skrottmyren bildades 2018 av en hane från Aamäck och en tik från Årästskogen och har sedan våren 2019 utgjort en familjegrupp. Det är beläget i ett kluster av revir som gränsar mot det norra förvaltningsområdet, men rör sig endast inom Gävleborgs län, till skillnad med Prästskogen.

Pågående forskning i området har genom projektet Viltsamverkan i brandens spår konstaterat att det sammanslagna rovdjurstrycket utgör en stark påverkan på älgstammen kopplat till bland annat kalvöverlevnad. Inom det utvalda jaktområdet finns enligt varginventeringen 2020/2021 ingen genetiskt viktig varg, enligt definitionen F1.