Jaktnyheter

Länsstyrelsen förtydligar villkor inför kommande ripjakt

Ripjakt
Arkivfoto: Per Jonson

I fjol blev det en kalldusch för många ripjägare i Jämtlands län på grund av avlysningar av småviltsjakt ovan odlingsgräns. Inför årets jaktsäsong har länsstyrelsen haft dialogmöten med företrädare för jaktintressen och samebyar för att nå konstruktiva lösningar.

"}}

Missnöjet bland ripjägare efter fjolårets fågeljaktsäsong i Jämtland- och Härjedalsfjällen var stort. Flera jägare vittnade om att jaktområden avlysts under tiden de suttit i bilen och rest till jaktområdena. Länsstyrelsen i Jämtlands län har också meddelat att de haft en konfliktperiod men att de jobbat med dialog mellan renskötseln och jägarna.

På sin hemsida meddelar nu länsstyrelsen vilka villkor som gäller inför höstens jakt. Som tidigare kommer lottningen kortas på jaktområden inom Handölsdalens, Mittådalens och Tåssåsens marker. Här kommer jaktkort endast lottas ut för perioden 25-31 augusti.

Anledningen att perioden kortas är att älgjakten startar 1 september och då har tidigare år aktuella jaktområden som regel stängts för småviltsjakt med hänvisning till älgjakt.

Hundträning och transparens

Länsstyrelsen rapporterar också att det skett en prisreglering för hundträning som framöver kommer kosta 250 kronor per dag i särskilda hundträningsområden. ”Då hundträning bedöms vara ett liknande intrång som jakten har en prisjustering gjorts på avsatta hundträningsområden”, skriver myndigheten.

Under vårens hundträningssäsong när jakttiden på ripa är slut kommer priset för jaktträning med hund kosta 100 kronor per dag i jaktområden. Detta gäller under mars månad. Orsaken till lägre pris under denna tid är att hundträning nu är ”att betrakta som ett mindre intrång”.

Målsättningen enligt länsstyrelsen är att ripjägare ska få tydlig information om vilka områden där jakt är tillåten och där jakten är avlyst.

”När samebyarnas egen älgjakt påbörjas kommer det att finnas både öppna områden, delvis öppna områden och avlysta områden. Ambitionen är att redan när du köper ditt jaktkort i natureit.se (max fem dagar innan jakten påbörjas) kommer du att se vad som är öppet, delvis öppet och avlyst.”

Men länsstyrelsen tar ändå höjd för oannonserade avlysningar med kort varsel med hänvisning till sarvslakt.

”I de fall byarna samlar och skiljer renar för slakt kan avlysningar komma att ske med relativt kort varsel i de jaktområden som berörs”, skriver myndigheten.