Jaktnyheter

Länsstyrelsen Dalarna kan ta ansvar för skyddsjakter på varg

Länsstyrelsens personal i Dalarna kan komma att utföra eftersök på varg i framtiden. Det är den skadskjutna Linghedsvargen gör att frågan blivit aktuell. Foto: Mikael Moilanen och privat, montage

Länsstyrelsen i Dalarna kan i framtiden komma att utföra skyddsjakter på varg. Det är den skadskjutna Linghedsvargen som aktualiserar idén.
– Det skulle ge oss ökade befogenheter, säger Caroline Dickson på länsstyrelsen.

"}}

Den avmagrade Linghedsvargen linkar omkring på tre ben och blöder och jägarkåren vågar inte avliva henne.

Till och med länsstyrelsens egna naturbevakare säger att inte vill utföra uppdraget, eftersom lagstiftningen i jaktförordningens paragraf 40C beskriver att vargen inte får spåras eller jagas, utan måste ”anträffas”.

Caroline Dickson, tillförordnad chef på viltenheten, märker av ett stort tryck från allmänheten. Hon får fem-sex telefonsamtal eller mejl per dag från människor.

– De tycker att vi ska avliva vargen, säger Caroline Dickson.

Fotad och filmad

Vargtiken skadsköts vid en skyddsjakt i byn Linghed i våras. På hösten dök hon upp i området och haltade kraftigt. Den senaste tiden har hon fotograferats och filmats och bilderna visar en kraftigt avmagrad varg som hoppar runt på tre ben.

Caroline Dickson har i flera intervjuer i media framhållit att var och en har rätt att avliva vargen. Men jägarna är rädda för att polis och åklagare i efterhand ska kräva bevis för att vargen inte hade kunnat överleva.

Naturbevakare på skyddsjakt?

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, har i Jaktjournalen framhållit att eftersöket skulle kunna återupptas på vargen. Caroline Dickson är inne på samma sak.

– När det kommer spårsnö kan eftersöket återupptas, av jaktlaget som hade skyddsjakten, säger Caroline Dickson.

Det är just av den anledningen som länsstyrelsen i Dalarna nu funderar på om framtida skyddsjakter på varg ska utföras av länsstyrelsens personal.

– Det här är tankar som har funnits på länsstyrelsen i Dalarna, och på länsstyrelser i andra län. Det blir i sådana fall våra naturbevakare som sköter jakten. Om det blir frågan om skadskjutningar har vi möjlighet att återuppta eftersök, säger Caroline Dickson.

Hon framhåller att länsstyrelsens personal vill att Linghedsvargen skjuts så att den slipper lida.

Nedan det filmklipp som Björn Hagman fångade av vargen, under småviltsjakt nära byn Marnäs.