Jaktnyheter

Länsstyrelse utreder om inventerare får delta i jakt

Får en lodjursinventerare också delta i jakten. Den frågan utreds nu i Östergötland. Foto: Gettyimages, montage.

Får den som är lodjursinventerare också delta i jakten? Den frågan ska nu länsstyrelsen i Östergötland utreda.

– Vi ska utreda om det finns några tveksamheter, säger enhetshef Marie Larsson till tidningen Östgöta Correspondenten.

Bakgrunden till utredningen är att en av de inventerare som länsstyrelsen i år anlitat som inventerare  också deltar i jakten.

– Vi har anlitat den här personen på grund av att det finns relevanta kunskaper om inventering, artkunskap och spårning och hur vilda djur beter sig. Om det sedan finns ett jaktintresse eller inte – det bedömer inte vi påverkar inventeringsresultatet, säger Marie Larsson, till tidningen.

Länsstyrelsens bedömning har varit att det inte påverkar inventeringsresultaten, som kontrolleras noga.

– Vi har tittat på den frågan och bedömer att det inte är möjligt. Alla spår och fynd dokumenteras noggrant och kvalitetssäkras av både länsstyrelsen och viltskadecenter, säger Marie Larsson.

Enligt henne har länsstyrelsen fått ta emot en del synpunkter kring lämpligheten att en inventerare också jagar.

– Därför ska vi utreda om det finns några tveksamheter i att man jagar den djurart som man inventerar.

Lodjursstammen i Östergötland är betydligt större än det beslutade förvaltningsmålet på 7 årliga föryngringar.  Enligt inventeringsresultatet från 2021/2022 har länet 17 lodjursföryngringar. Under årets jakt får därför 28 lodjur fällas i länet.