Jaktnyheter

Landshövdingen i protest mot beslut om varg i Jämtland

Landshövdingen i Jämtland, Jöran Hägglund, protesterar mot beslutet att öppna renskötselområdet för vargetablering. Foto: Länsstyrelsen och Gettyimages, montage
Länsstyrelsen i Jämtland och landshövding Jöran Hägglund protesterar mot Naturvårdsverkets beslut att renskötselområdet ska ha minst ett vargrevir.
Jaktjournalen har berättat om beslutet om vargrevir i renskötselområdet här. I ett brev till Naturvårdsverket pekar landshövding Jöran Hägglund på att det finns två vargrevir som går in i länet, på gränsen mot Gävleborg. Men där är samebyarna på väg att skriva avtal om ordinarie renbete. Då går det inte att ha vargrevir där. Riksdagen har fattat beslut om att samebyarna får drabbas av max tio procent skador på grund av rovdjur. Det beslutet efterlevs inte.

Glad jägarordförande

Jöran Hägglund skriver: ”Naturvårdsverket beskriver i sin Vägledning om översyn av miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur att hänsyn ska tas till det rovdjurspolitiska målet om toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån är maximalt 10 procent räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal. Det rovdjurspolitiska målet är av betydelse vid framtagandet av förslag och fastställande av miniminivåer för arterna enligt vägledningen, men vi noterar med förvåning att toleransnivåerna inte ens omnämns i myndighetens beslut.” Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland, är glad. – Stark och jättebra skrivning. Renskötseln och toleransnivån är prioriterad för länsstyrelsen. Men landshövdingen förstår också de problem som varg innebär på löshundsjakten och när den splittrar renhjordar, så att det blir renar var i skogen under älgjakten, säger Gun Fahlander till Jaktjournalen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21