Landshövdingen i protest mot beslut om varg i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland och landshövding Jöran Hägglund protesterar mot Naturvårdsverkets beslut att renskötselområdet ska ha minst ett vargrevir.

Landshövdingen i Jämtland, Jöran Hägglund, protesterar mot beslutet att öppna renskötselområdet för vargetablering. Foto: Länsstyrelsen och Gettyimages, montage

Jaktjournalen har berättat om beslutet om vargrevir i renskötselområdet här.

I ett brev till Naturvårdsverket pekar landshövding Jöran Hägglund på att det finns två vargrevir som går in i länet, på gränsen mot Gävleborg. Men där är samebyarna på väg att skriva avtal om ordinarie renbete. Då går det inte att ha vargrevir där.

Riksdagen har fattat beslut om att samebyarna får drabbas av max tio procent skador på grund av rovdjur. Det beslutet efterlevs inte.

Glad jägarordförande

Jöran Hägglund skriver:

”Naturvårdsverket beskriver i sin Vägledning om översyn av miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur att hänsyn ska tas till det rovdjurspolitiska målet om toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån är maximalt 10 procent räknat på den aktuella samebyns faktiska renantal. Det rovdjurspolitiska målet är av betydelse vid framtagandet av förslag och fastställande av miniminivåer för arterna enligt vägledningen, men vi noterar med förvåning att toleransnivåerna inte ens omnämns i myndighetens beslut.”

Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland, är glad.

– Stark och jättebra skrivning. Renskötseln och toleransnivån är prioriterad för länsstyrelsen. Men landshövdingen förstår också de problem som varg innebär på löshundsjakten och när den splittrar renhjordar, så att det blir renar var i skogen under älgjakten, säger Gun Fahlander till Jaktjournalen.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Stövar-SM för harhundar ställs in på grund av pandemin

Det blir inget SM för harhundar i Värmland i höst. Värmlands Stövarklubb har beslutat att ställa in mästerskapet. – Vi har verkligen vridit och vänt på alternativen men kom fram till att detta är rätt beslut, säger Christer Andersson, ordförande i klubben.

Sunne jaktmässa ställs in

Likt flera andra mässor väljer nu Sunne Jaktmässa att ställa in. – Ingen är mer besviken än vi. Vi hade verkligen sett fram emot att få träffa våra utställare och alla besökare i vackra Rottneros park som vanligt. Framför allt eftersom mässan såg ut att bli den bästa någonsin, men det får bli 2021, säger Bröderna
ANNONS ▼