Jaktnyheter

Lagen testas i Jönköping – jägare kan åläggas att städa bort sockerbetor

Den nya lagen om begränsad utfodring av vilt kan komma prövas för första gången, i Jönköpings län. Foto: Gettyimages, montage

För första gången kan den nya lagen som förbjuder storskalig utfodring av vilt komma att prövas. Länsstyrelsens personal i Jönköpings län överväger att ålägga jägare att ta bort sockerbetor som lagts ut i skogen för att locka dit vildsvin.

"}}

Regeringen beslutade tidigare i år att länsstyrelserna från med 1 oktober kan ingripa mot utfodring av vilt.

P4 Jönköping rapporterar om en konflikt som pågår mellan lantbrukare och jägare utanför Jönköping. Enligt länsstyrelsens handläggare har en container med uppskattningsvis åtta ton sockerbetor tippats på olika platser i ett skogsområde.

”Mycket effektivare”

En av jägarna säger till lokalradion att jakten blir mycket mer effektiv när sockerbetor lagts ut.

– Man kan locka till sig flera flockar och ha en mycket effektivare jakt, säger han till P4 Jönköping.

Lantbrukaren Jakob Elg vill ha bort sockerbetorna.

– Det är jättebra att de skjuter vildsvin, men just det att tippa ut sådana här mängder, det är ju ren lek, tycker jag. Det drabbar oss med en ökad viltstam, säger han till P4 Jönköping.

Vad är olämplig mängd?

Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jönköpings, är inne på att länsstyrelsen kommer att pröva möjligheten att förelägga jägarna att ta bort sockerbetorna.

– Rekommendationen är att man inte lägger ut mer än vad djuren kan äta upp på några enstaka dagar, kanske 10-20 kilo, säger Ingemar Sjöberg till radiostationen.

Den nya lagen om olämplig utfodring av vilt har inte prövats tidigare i Sverige och Naturvårdsverket har ännu inte preciserat vad som är olämplig mängd viltmat. Nu blir det länsstyrelsens personal som får försöka tolka lagstiftningen.