Jaktnyheter

Kursledare om examenspolicy: ”Man blir ledsen när man inte känner sig betrodd”

Stig Hellström (t.v.) och Jerry Ahlstrand är besvikna och känner att de inte blir betrodda av sitt förbund. Foto: Per Jonson
Provledare vid jägarexamenprov får sedan 2017 inte också vara kursledare för att minimera risken för fusk. Det går att söka dispens men tanken är att uppdragen ska vara helt åtskilda. De två jägarexamenprofilerna Jerry Ahlstrand och Stig Hellström i Skaraborg måste nu välja och är besvikna.
De senaste tre åren har Stig Hellström och Jerry Ahlstrand haft dispens för att både kunna vara provledare samt hålla jägarexamenkurser. Nu när Jerrys dispens går ut slutar han som provledare. – Jag får helt enkelt välja och då är valet enkelt. Jag fortsätter med att hålla jägarexamenkurser. Då har jag i alla fall en liten inkomst. Stig har fått dispens för att hålla kurs på en skola i området, men det är inte säkert kursen kommer bli av. Han kommer därför fortsätta som provledare. – I alla fall ett tag till men framöver så vet jag inte hur vi gör. Vi har ställt upp för Svenska Jägareförbundet i över tre decennier men de vill inte hitta ett bra sätt att lösa situationen för oss nu. Det är nästan så man funderar på att hålla jägarexamenskurser för Medborgarskolan i stället. Skjutbanan är inte bunden till ett specifikt jägareförbund. Jerry håller med Stig om att besvikelsen är stor. – Man blir ledsen när man som erfaren och engagerad utbildare och provledare inte känner sig betrodd, säger han.

”Vi värvar medlemmar”

De två jägarna har hållit kurser för jägarexamen i regi av Studiefrämjandet i över 30 år. Nästan lika länge har de jobbat som provledare. – Det har uteslutande varit kvällskurser för elever. När det blivit dags för prov så har vi examinerat varandras elever men också externa elever från olika kortkurser. Det har funkat bra. När elever kuggat har vi kunnat jobba extra med dem på de moment de haft svårt för, säger Stig Hellström. Han och Jerry misstänker att de genom åren säkert utbildat tusentals jägare. Eftersom de genomför utbildningarna i samarbete med Svenska Jägareförbundets uppskattar de att de i genomsnitt värvat ett trettiotal medlemmar var till förbundet årligen. – Förbundet tror att det är kretsarna på lokal nivå som värvar medlemmar men kretsarna har väldigt låg verksamhet på de allra flesta håll. Det är vi som håller i utbildningar som värvar medlemmar. Stig och Jerry är båda pensionärer sedan flera år och kurserna de hållit har drygat ut deras pensioner samtidigt som de har haft roligt. Det märks tydligt vilket engagemang de har både för jakten, skyttet och utbildningen. På Svegeråsens skjutbana utanför Vara är de mer eller mindre fasta inventarier. – Vi är här flera heldagar i veckan under perioder när det är uppskjutningar och träningar inför uppskjutningar. För skytteklubbens del är jägarexamenskurserna också en viktig inkomstkälla. Klubben drar in cirka 200 000 kronor på ban- och provavgifter varje år, säger Stig.

Vill tydliggöra rollerna

Anledningen att situationen för Jerry och Stig ser ut som den gör är att Svenska Jägareförbundet på årsstämman 2017 röstade igenom en motion om att samma person inte både kan vara kursledare och provledare. Motionen hade föregåtts av en diskussion med representanter från både Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. Olika rapporter om otydlighet och jägarelevers upplevelser av tveksamma rollfördelningar hade dykt upp. – Vi pratade och diskuterade frågan och hade också kommunikation med Naturvårdsverket. Ärendet mynnade ut i motionen som röstades igenom på årsstämman, säger Henrik Falk, jaktvårdskonsulent på region Mitt och jägarexamenansvarig på förbundet. Enligt Henrik Falk beslutades möjlighet till dispens. Den sökande ska då motivera detta inför sin länsförening som eventuellt ger dispens för kortare perioder. – Efter tre år skulle vi utvärdera förändringen och nu har dessa tre år gått. Tanken är representanter från Norr, Mitt och Syd ska diskutera hur systemet fungerat. Förstår du de provledare och kursledare som känner sig besvikna över förändringen? – Om detta varit rätt väg får utvärderingen visa, men det är ju baserat på de problem med jägarexamen vi identifierat. Vi vill att man skiljer på rollerna för att skapa tydlighet. Men det är så klart tråkigt när de som skött sig känner sig ifrågasatta. En del har kallat förändringen för kollektiv bestraffning, men det är det inte.