Jaktnyheter

Kulturarvet med löshundsjakt drabbas av minskade älgstammar

Först blir konkurrensen mellan hundarna högre, därefter kommer viljan att hålla sig med egen älghund minska, tror Svenska Älghundklubbens ordförande. Foto: Per Jonson

Den svenska löshundsjakten är numera listad som ett immateriellt kulturarv. Frågan är bara hur ljus framtiden är för den om älgstammen fortsätter att minska. I Svenska Älghundklubben är man bekymrad och funderar över dessa frågor

"}}

Den svenska jämthunden är en av de vanligaste hundraserna i landet och intresset för löshundsjakten har de senaste decennierna ökat. Via sina lokalklubbar ute i landet har Älghundklubben vuxit och 2021 var medlemsantalet över 10 000 medlemmar. Det är det högsta medlemstal i klubbens historia. Vildsvintillgången har naturligtvis haft ett finger med i spelet men intresset bland yngre jägare att köpa älghund har också vuxit.

Karl-Johan Bergmark, ordförande för Svenska Älghundklubben tror i alla fall det.

– Unga jägare är kanske lite mer rastlösa och gillar inte att sitta på pass. Det är roligare att gå.

Klart vikande

I sin roll som ordförande för Älghundklubben har Karl-Johan inte kunnat undgå att notera den vikande älgstammen.

– Jag får signaler om att så är fallet från medlemmar i hela landet. Jag är själv provledare för ett område i Västerbotten där vi nu betydligt oftare har jaktprov där hundarna inte hittar älg.

Karl-Johan menar att en bidragande orsak är den så kallade avlysningsjakten.

– I områden med vandringsälg kan ett litet jaktlag skjuta väldigt många älgar med stöd av avlysningsjakten, älgar som egentligen hör hemma någon helt annanstans.

Kan bli problem

Enligt Karl-Johan finns det mörka moln i horisonten när det kommer till löshundsjaktens framtid. Minskar möjligheterna till jakt minskar också incitament till bedriva avel och hålla sig med hundar.

– Om man som jägare får halverad eller kanske ännu mindre tilldelning kommer det ju inte finnas samma förutsättningar att erbjuda hunden jaktmöjligheter. Man kanske bara får jakt ett par dagar. Naturligtvis kan man gå ut och träningssläppa sin hund men det är inte samma sak.

Konkurrensen mellan jägare kommer också sannolikt öka spår Karl-Johan.

– Finns det mycket älg är det ur jägarperspektiv sällan konflikter men när det blir färre blir det konkurrens om älgarna. För jaktens skull är det bäst om vi har en balanserad älgstam. Den får inte vara så stor att trafikolyckor ökar men den ska heller inte vara så liten att intresset att jaga dem försvinner.

Än så länge opåverkad avel

Än så länge går det inte att se någon tydlig tendens i statistiken över antalet årligen registrerade löshundar som kan härledas till den vikande älgstammen. Sedan många år har jämthunden vunnit mark över gråhunden i rasstorlek här i landet.

Jämthunden har legat relativt stabilt mellan 1500 och 2000 registrerade hundar per år under hela 2000-talaet. 2014 var ett toppår med 2.135 registreringar. Därefter har antalet registrerade hundar dalat fram tills i fjol när kurvan vände uppåt igen, från 1.466 till 1.952 registreringar.

För gråhunden (Norsk älghund grå) har kurvan så länge SKK fört statistik pekat sakta men säkert nedåt. 2021 registrerades 578 gråhundar. 1990, det första redovisade året registrerades 1818 gråhundar.

Östsibirisk laika som är den tredje populäraste löshundsrasen och ligger på mellan 200 och 300 registreringar årligen.

Ett antal kennelägare Jaktjournalen varit i kontakt med hävdar att intresset bland valpköpare svalnat något den senaste tiden. Först om ett par år kommer vi kunna se om det är på gång att ske ett trendbrott.