Jaktnyheter

KRÖNIKA: Inte ett öre till jaktmotståndare av jägarpengarna

Jägarnas Riksförbund får mer av jaktkortspengarna trots att de säger nej till frilevande varg. Dessutom blev det inte ett öre från Viltvårdsfonden till jaktfientliga aktörer, konstaterar Anders Ljung, chefredaktör på Jaktjournalen.

Jaktfientliga aktörer hölls helt utanför miljonregnet från Viltvårdsfonden när Naturvårdsverket beslutade om hur jaktkortspengarna ska spenderas för att främja viltvården under bidragsåret 2021. Det ger en lättnadens suck. Jägarnas Riksförbund, som säger nej till frilevande varg, fick i sin tur nästan en miljon mer.

"}}

Det väckte stor oro när regeringen stuvade om principen för hur jaktkortspengarna ska fördelas i bidragsform. Tidigare gick en stor del av Viltvårdsfonden till jägarorganisationerna – Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.

Regeringen beslutade i januari år att öppna för att fler ideella organisationer kan ansöka hos Naturvårdsverket om bidrag från Viltvårdsfonden för att främja viltvården. Det kom därpå in ansökningar från 18 organisationer. Sammanlagt ansökte de 18 om verksamhets- eller organisationsbidrag på närmare 37 miljoner kronor. I potten låg cirka 17 miljoner.

Ansökningarna bekräftade farhågorna för att de pengar som jägarna betalar in via det statliga, obligatoriska jaktkortet skulle gå till jaktfientliga aktörer.

Jaktkritikerna ville ha 3,5 miljoner

Till exempel ansökte Rovdjursföreningen, med 3 600 medlemmar, om 2,3 miljoner i ett verksamhetsbidrag.

Föreningen Jaktkritikerna, med 626 medlemmar, ansökte i sin tur att få ett organisationsbidrag på 3,5 miljoner kronor, bland annat för att kunna överklaga beslut om skydds- eller licensjakter på stora rovdjur.

Dessutom skulle miljonerna bland annat användas för att motarbeta löshundsjakt och få ett förbud mot jakt med hagelvapen. Jaktkritikerna ville också få miljonbelopp för att få vara med och bedöma skadade djur vid eftersök och godkänna lämpliga jakttorn.

Inget om hur viltvården främjas

Den lilla jaktfientliga föreningen i Enskede prövade även att få ett verksamhetsbidrag på 1,2 miljoner kronor för att den är en ”jaktorganisation”, som främjar viltvården. Hur främjandet ska göras framgick dock inte av ansökningen från Jaktkritikerna.

På jägarsidan var det förutom Jägarnas Riksförbund, JRF, olika jakthundsklubbar som ansökte om bidragspotten på 16,8 miljoner kronor.

Jägareförbundet stod utanför

Jägareförbundet kommer att få cirka 44 miljoner kronor separat från Viltvårdsfonden i ett organisationsbidrag och stod utanför den här bidragsomgången.

Jaktkritikerna nekas pengar eftersom de enligt Naturvårdsverket inte uppfyller kraven för att främja viltvården. Inte heller Rovdjursföreningen uppfyller syftet med bidraget, anser verket.

Bara två beviljades bidrag

Av de 18 är det bara två organisationer som får bidrag.

JRF erhåller 8,4 miljoner efter att ha ansökt om 8,9 miljoner kronor i organisationsbidrag.

Pengarna ska bland annat användas till att skriva remisser och främja ökat övningsskytte får att få färre skadskjutningar av vilt och säkrare jakt. I övrigt ska JRF till exempel se till att fler ungdomar och kvinnor börjar jaga och informera både medlemmar och allmänheten i olika jaktfrågor.

Specialklubben för kontinentala fågelhundar får 300 000 kronor. Bidraget ska främst gå till att digitalisera administrationen av jaktprov, få bättre utbildningar av domare och provledare, informera om stödutsättningar och jakt på utsatt fältvilt och se till att fler personer med funktionshinder kan delta i jakt och klubbaktiviteter.

Resten av de nästan 17 miljonerna får Kammarkollegiet behålla i Viltvårdsfonden för att främja viltvården på andra sätt.

Inte så illa som väntat

Sensmoralen av det här är att det ibland inte blir så illa som väntat när regeringen och Naturvårdsverket dribblar med jaktfrågor. Än så länge finns inget som visar att jägarna genom jaktkortet tvingas finansiera jaktmotståndare.

Jägarnas Riksförbund, som gjort sig obekväma genom att förespråka att det inte ska finnas frilevande varg i Sverige, åkte inte på en ekonomisk smäll. Det blev istället ett plus för 2021 på nästan en miljon med det nya upplägget. För 2020 fick JRF 7,5 miljoner från de jaktkortspengar som betalats in till Viltvårdsfonden.

Undvek bojkott av jaktkortet

Skulle jaktkortspengar börja pytsas ut till jaktfientliga aktörer är risken stor att jägare helt enkelt slutar betala jaktkortet, fast det kan bli böter om det jagas utan jaktkort. Det blindskäret har Naturvårdsverket styrt undan från.

Nu återstår att se vad nyordningen för att finansiera viltvården och jägarorganisationerna innebär i fortsättningen. Den första etappen gav en lättnadens suck.