Jaktnyheter

Kritik mot nya löften om vapenregler – Regeringen svarar

Regeringen får kritik och svarar om EU:s nya vapendirektiv och införandet av det i Sverige. Foto: Gettyimages
Regeringens senaste utspel om vapendirektivet möts av kraftig kritik. Desinformation och propaganda, hävdar jägare och sportskyttar Jaktjournalen varit i kontakt med. Regeringen svarar på kritiken.
Det var på torsdagen som inrikesminister Mikael Damberg meddelade att regeringen skrivit ett nytt förslag på hur EU:s vapendirektiv ska införas i Sverige. Jaktjournalen rapporterade om det här. ”Det förändrade förslaget innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås”, skriver Regeringen på sin hemsida. Sedan Jaktjournalens artikel kom ut har redaktionen kontaktats av flera personer som anser att vi okritiskt förmedlat desinformation och propaganda.

”Tror du missuppfattat propagandan”

En jägare, som också vunnit flera riksmästerskap i skytte skriver: ”Jag tror du missuppfattat propagandan från Regeringen. Läs innantill i vad du själv citerat. ”… löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning inte längre omfattas av regleringen.” Det innebär ju enbart att Ruger 10/22 inte innefattas, men alla andra vapen, som har centralantändning kommer ju omfattas av reglering precis som i det gamla förslaget. Att jägare och sportskyttar, vi som har centralantändning på våra vapen inte skulle påverkar är ju ren propaganda. De kommer troligen inte implementera nästan någonting av motionerna som godkändes nyss”, skriver jägaren och tävlingsskytten. I andra media anklagas Regeringen för att överimplementera EU:s vapendirektiv.

Regeringen svarar

Mikael Grinbaum, pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg svarar på kritiken via mejl: ”Det följer uttryckligen av vapendirektivet att vissa typer av magasin ska vara tillståndspliktiga och det ändringsförslag som nu remitterats innebär att tillståndsplikten begränsas till endast sådana magasin. De magasin som kommer att omfattas av tillståndsplikten är av sådan storlek att de inte får användas vid jakt. Även i övrigt innebär regeringens förslag att ändringarna i vapendirektivet genomförs på miniminivå, dvs. förslagen går inte längre än vad direktivet kräver. Att exempelvis vissa vapen flyttas från kategori B till kategori A – vilket fått mycket kritik – är något som görs i direktivet; det är alltså inte regeringen som omklassificerar vapen. Vi har uppskattat dialogen med Jägareförbundet i de här frågorna”, skriver pressekreterare Mikael Grinbaum till Jaktjournalen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21