Jaktnyheter

Kritik mot förslag om skarvförvaltningsplan

Representanter från Svenska Jägareförbundet anser att förslaget på ny skarvförvaltningsplan inte går tillräckligt långt. Arkivfoto: Per Jonson

Storskarven väcker känslor och regeringen har bland gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över nuvarande förvaltningsplan. Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland har i dagarna lämnat in en skrivelse om förvaltningsplanen som Västernorrlands länsstyrelse håller på att ta fram.

"}}

Jaktjournalen har tidigare rapporterat om att en ny skarvförvaltningsplan ska tas fram. Länsstyrelsen i Västernorrland håller också på att ta fram en förvaltningsplan. Den kritiseras av företrädare för Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland. De har lämnat in en skrivelse och menar att förvaltningsplanen både är vag och inte går tillräckligt långt för att kunna begränsa storskarvstammens tillväxt.

”Man är tydlig med att man vill minska konflikten mellan människa och skarv men i sin nuvarande utformning innehåller planen enbart bevarandemål för skarv och saknar andra konkreta mål och åtgärder för hur man ska gå tillväga för att kunna minska denna konflikt.”, skriver de och fortsätter:

”Det saknas mål och åtgärder för att allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv i Västernorrlands län ska minska. Det saknas mål och åtgärder för hur skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla för ekosystemet.”

Skrivelsen är undertecknad av länsföreningens ordförande Gun Fahlander samt styrelseledamöterna Sven Nordgren och Per-Arne Olsson.