Jaktnyheter

Krissiffror för älgen på jätteområde i Hälsingland

Forskarnas beräkningar vittnar om en älgstam i kris i ett stort område i Hälsingland. Arkivbild: Gettyimages

SLU-forskare har uppskattat älgstammen på ett områden som är drygt 550.000 hektar stort i Hälsingland. Det är dystra siffror som kan gör att älgjakten är hotad.

"}}

Forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har gjort beräkningar av älgstammen i hela landet, bland annat de båda älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan och Ljusdal-Ramsjö.

Elina Eriksson, handläggare länsstyrelsen i Gävleborg

Det är 406.000 respektive 157.000 hektar och siffrorna är dystra.

– I Ljusdal-Ramsjö beräknas vinterstammen av älg vara 4,06 älgar per tusen hektar. I Ljusnan-Voxna är siffran 3,62 älgar per tusen hektar, säger Elina Eriksson, handläggare vid länsstyrelsen i Gävleborg, som håller med om att det är krissiffror.

De sifforna är ett medeltal som forskarna räknat fram

Vandringsälgar

Elina Eriksson berättar att forskarnas beräkningar bygger på avskjutningsstatisik, älgobservationer och rovdjurens beräknade predation.

– Vandringsälgarna, de älgar som lämnar områdena vid en viss tidpunkt och återvänder senare, är inte medräknade, säger Elina Eriksson.

När det nya älgförvaltningssystemet trädde i kraft 2013 beräknades Ljusnan-Voxnan ha 8,9 älgar i vinterstam per tusen hektar. För Ramsjö-Ljusdal var siffran 8,8.

Om forskarnas beräkningar stämmer har älgstammens storlek störtdykt på nio år.

– De nya uppskattningarna är betydligt lägre än de siffror som gjorts i tidigare uppskattningar. Forskarnas senaste beräkningar är de bästa tillgängliga fakta vi har just nu, säger Elina Eriksson.

Sveaskogs marker

Anders Johansson, Sveaskog

Sveaskog är tillsammans med Kopparfors dominerande markägare i området. Nyligen kom nyheten att Sveaskog sänker priset på jakten, eftersom skogsskadorna ligger i fas med bolagets önskemål, och för att rovdjurspredationen är stark.

Anders Johansson är jakt- och klövviltsansvarig inom Sveaskog och sitter också som ordförande i de båda älgförvaltningsområdena. Han säger att det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser med anledning av forskarnas nya siffror.

Anders Johansson menar att det finns stora osäkerhetsfaktorer i beräkningarna.

– Vandringsälgarna är inte medräknade. Med hjälp av data från GPS-älgarna vet vi att det sker ett stort utbyte av älgar mellan olika delområden. Dessutom är det stor variation i vad olika mindre områden rapporterar. Vissa uppger att de har betydligt färre älgar, vissa säger att det är betydligt färre, säger Anders Johansson.

Länsstyrelsen bestämmer

Han kommer på onsdagen att ha samrådsmöte med berörda markägare och jägare.

– Siffrorna är högst osäkra, men de har skapat en osäkerhet hos de inblandade. Vi har dock en orimligt hög avgång av älgstammen i predation av rovdjur och det är ett bekymmer för helheten, säger Anders Johansson.

Nu ska älgförvaltningsgrupperna analysera forskningsrapporten och sedan uttala hur de ser på möjligheterna till älgjakt i höst.

Det är dock länsstyrelsens tjänstemän som fattar det avgörande beslutet om jakten.