Jaktnyheter

Kräver stor tilldelning

Ännu ett län, Dalarna, hoppas på större tilldelning än vanligt i den kommande vinterns licensjakt på varg. Foto: Gettyimages

Precis som i Värmland växer vargstammen snabbare än vad som anses lämpligt i Dalarna.
– Från Jägareförbundets sida vill vi sänka vargstammen under tillväxtnivån, säger Alpo Syväjärvi chef för förbundets region Mitt.

"}}

Vinterns varginventering visar att 87 av landets 460 vargar finns i Dalarnas sex vargrevir.

Hög föryngringstakt

Tittar man närmare på föryngringstakten i Dalarnas vargrevir ser man dock snart att vargstammen växer ordentligt, med 8,75 rena föryngringar och fyra revirmarkerande vargpar det senaste året.

Dalarna är därtill sedan flera år ett av landets vargtätaste län och berörs därför av de planer som finns på att minska vargstammen i de län där vargarna är flest.

Länets helt inhemska vargnumerär späs dessutom på av vargarna i de 14 revir Dalarna delar med andra län.

170 vargar är målet

Att minska dagens svenska vargstam från 460 individer, till närmare 170 som är det nya minimiantalet som beslutats av staten, kommer att ta flera år.

Men redan nu vill jägarna i Dalarna och Jägareförbundets region Mitt ha ordentlig tilldelning av varg när beslut om den kommande vinterns licensjakt fattas.

– Från Jägareförbundets sida vill vi sänka vargstammen kraftigt. Från de länsstyrelser som får delegation vill vi se en tilldelning som gör att vi kommer under tillväxtnivån. Vårt mål är att komma ner till de beslutade 170 individerna. Det är inte möjligt på ett enda jaktår. Men i de län där det är tätt med varg ska ju stammen tas ned mer. Dalarna är ett av dessa län, säger Alpo Syväjärvi.

Oro som oroar

Att både vilt och utegående tamdjur blir hårt åtgångna i områden med många vargar är väl känt sedan flera år. Men nu börjar även människorna som bor i våra vargtätaste län känna så stark oro att de låter vargarnas närvaro begränsa deras livsföring.

– När en småbarnsmamma inte törs lämna sitt barn ensamt i barnvagnen på altanen och då föräldrar till skolbarn inte vågar låta sina barn gå själva på skogsvägen till och från skolan har oron folk känner nått nivåer man absolut måste ta på allvar, säger Alpo Syväjärvi.

– I områden där vargarna är många blir de alltmer närgångna och oskygga. Det finns visserligen få belägg för att varg skulle attackera människor. Men vargarna har ju under väldigt lång tid varit mycket få i Sverige och levt avskilt från oss människor. Så självklart finns det en ökad risk när man ser att de är oskygga, fortsätter han.

”Anpassar sig snabbt”

I jaktliga sammanhang har Syväjärvi kunnat notera att vargar som jagas snabbt anpassar sig till situationen, vilket gör dem allt mer svårjagade ju längre jakten pågår.

– Vargen är ett fantastiskt djur som anpassar sig mycket snabbt. Därför kan man med fog anta att den anpassar sig lika snabbt ”åt andra hållet”. Man ska inte glömma bort att det är ett rovdjur det handlar om, avslutar Alpo Syväjärvi.