Jaktnyheter

Krav på dubbel rapportering av fälld gråsäl slopas

Fälld gråsäl behöver från den 14 juni bara anmälas till Naturvårdsverket. Foto: Gettyimages

Regeringen har under sitt sammanträde i dag beslutat slopa kravet på att fälld eller påskjuten gråsäl måste rapporteras till länsstyrelsen. Från 14 juni räcker det med att rapportera till Naturvårdsverket.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande:

”Naturvårdsverkets har beslutat om licensjakt på gråsäl under perioden 20 april–31 december 2021. Enligt beslutet ska den som fällt en gråsäl rapportera detta till Naturvårdsverkets så snart som möjligt. Enligt 6 § jaktförordningen ska fälld eller påskjuten gråsäl dessutom rapporteras till länsstyrelsen, vilket har inneburit att den som jagar måste rapportera till båda myndigheterna.

– Naturvårdsverket har hemställt att regeringen ska åtgärda den dubbla rapporteringsskyldigheten. Att ta bort kravet på rapportering till länsstyrelsen innebär en förenkling för den enskilde jägaren, samtidigt som licensjakten alltjämt övervakas på lämpligt sätt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i pressmeddelandet.

Jaktjournalen har berättat att kravet på rapport till både länsstyrelsen och Naturvårdsverket har lett till att ett hundratal säljägare kan ha blivit polisanmälda.

Ändringen träder i kraft den 14 juni 2021.