Jaktnyheter

Kraftig ökning av värdet på skog i norr

Kapitalstarka investerare och människor som vill komma över jakt- och fiskerätter märks bland köparna. Foto: Gettyimages

Värdet på skog har det senaste året ökat kraftigt i våra nordligaste län.

"}}

Folkbladet Västerbotten återger en TT-text i sin pappersupplaga. Där framgår att värdet på skogsmark i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten stigit med 7,5 procent det senaste året.

I Mellansverige steg priserna med 6,5 procent trots problem med angrepp av barkborre. I södra Sverige ökade priserna med 0,2 procent.

Jakt- och fiskerätter

Det är främst aktörer som redan är skogsägare som köper mer mark. Säljarnas medelålder är 69 år och köparnas 52 år.

– Drivna ungdomar som älskar skog och som vill köpa skog har mycket svårare att ta sig in på marknaden än tidigare, och det är en nackdel, säger Markus Helin vid mäklarbolaget Ludvig & Co, som tidigare hade namnet LRF Konsult, till TT.

Hos skogsägarföreningen Norra skog i märker man att många av köparna är rika investerare som ser skogen som en bra placering. Men det är även vanligt att privatpersoner köper skog för att komma över jakt- och fiskerätter.