Jaktnyheter

Köttstopp i Helsingfors möts av protester

Det blåser upp till politisk strid om Helsingfors stads beslut att inte servera kött vid officiella arrangemang.Foto: Gettyimages, montage

Beslutet att bara exempelvis den svenske kungen ska serveras kött i Helsingfors, möts av protester.

"}}

Jaktjournalen berättade på lördagen att Helsingfors stad beslutat att inte servera kött vid sina arrangemang, med hänvisning till klimatskäl. Undantag kan göras för gäster i ”hög ställning”, exempelvis för den svenske kungen, som förknippas med jakt.

Men nu kommer reaktioner på köttstoppet.

Dagens Eko citerar centerriksdagsmannen Mikko Kärnä, som för fram kritik på Twitter:

”Jag kommer inte längre att delta i några av Helsingfors stads arrangemang. Och jag kommer inte att främja Helsingfors sak på något sätt förrän det ändras. Jag har en spciell diet och det är kött, skriver Mikko Kärnä på twitter.

Inom svenskspråkiga Svenska lantbruksproducenternas centralförbund beklagar man att Helsingfors stad även kommer att välja bort inhemska produkter, som enligt förbundet är ”världens mest etiskt producerade”.