Jaktnyheter

Kortare väntan på vapenlicenser hos polisen

Väntetiden hos polisen för dem som ansökt om vapenlicens har mer än halverats. Mer skattepengar till fler handläggare och ett nytt, nationellt kösystem har vänt utvecklingen. Foto: Josefine Julén

Mer skattepengar, fler handläggare och ett nytt nationellt kösystem för ansökningar om vapenlicens har lett till att mediantiden för handläggning av licensansökningar var nere på 19 dagar i början av mars. Det är mer än en halvering, jämfört med väntetiden under 2021.

Målsättningen för handläggning av vapenlicenser är satt till max 30 dagar från inlämnad ansökan till beslut.

Under 2021 tog det dock i genomsnitt nästan 50 dagar. Många jägare som köpt nya bössor inför jaktstarten har tidigare inte kunnat få ut sina vapen i tid.

JO-anmälningar och politiska utspel

Problemen med lång väntan på vapenlicenser har resulterat i många JO-anmälningar och även behandlats i riksdagen. Det gjordes bland annat utspel 2018 och 2019 från M och SD att vapenlicenshanteringen borde flyttas från polisen till en ny viltmyndighet. Just nu är frågan om en ny viltmyndighet under utredning fram till januari nästa år.

I december 2021 klubbades en oppositionsbudget fram i riksdagen, vilket gav polisen extra, öronmärkta pengar för snabbare vapenlicenshandläggning. Det anställdes fler handläggare för vapentillståndsärenden.

Nationell kö från årsskiftet

Från 1 januari i år infördes dessutom en nationell kö för hanteringen av vapenlicenser, istället för regionala köer.

”Alla inkomna vapentillståndsärenden handläggs i kronologisk ordning oberoende på var den sökande har sin hemvist”, meddelar polismyndigheten.

”Åtgärdspaketet ger resultat”

– Vi kan konstatera att vårt paket av åtgärder ger resultat. Nu går arbetet in i nästa fas, där vi ser över regler och vägledning kring bedömningar av förvaring av skjutvapen, skjutskicklighet och EU-vapenpasset, säger Magnus Roglert, sektionschef vid rättsavdelningen, i pressmeddelandet.

Skjutskicklighet gäller dock bara målskyttet, inte tillstånd för jaktvapen. Jägares skjutskicklighet regleras redan i de krav som ställs vid jägarexamen, resonerar polismyndigheten om den nya fasen för vapenregler.

”Lättare förstå vad som krävs”

– Vi arbetar också med dialog och information, så att det blir tydligare för den som söker vapentillstånd att förstå vad som krävs, tillägger Magnus Roglert.

Redan under 2023 låg medianhandläggningstiden, det vill säga tiden från ansökan till beslut, på 26 dagar. Det var nästan är en halvering jämfört med 2021, då medianhandläggningstiden för vapenlicenser var 48 dagar.