Jaktnyheter

Kortare jakttid i lottade områden

Renmarkskommittén vill ha mer tid på sig att utreda. Arkivfoto: Per Jonson

Många fågeljägare som planerar att jaga ripa i jämtlandsfjällen har reagerat på att jakttiden i de lottade områdena har krympt med en vecka. Orsaken är den översyn av älgjaktpremiären som just nu pågår.

"}}

På vissa populära småviltsjaktområden på statens mark ovan odlingsgränsen i Jämtlands län lottas jaktkorten. I år har länsstyrelsen beslutat att korta den tid då det finns möjlighet att lösa jaktkort. Till höstens premiär är det endast möjligt att delta i lottningen för perioden 25 augusti till och med 31 augusti.

– Vi tar höjd för den översyn av älgjaktstiden som just nu genomförs. Det är för småviltjägarnas egen skull. Vi vill inte att de ska köpa jaktkort och boka boenden för en period som kanske avlyses. Vi vet ju av erfarenhet att älgjaktspremiären brukar leda till avlysningar, säger Moa Walldén, handläggare på länsstyrelsen.

Förutsättningen för ripjakten ser olika ut mellan länen och därför skiljer sig också reglerna.

– Vi har jämfört med Västerbotten dubbelt så många samebyar i länet, en mindre yta samt ett högre jakttryck. Det kräver mer arbete. Vi har dialog med alla parter och försöker hitta konstruktiva lösningar. En idé är att skapa ett kartraster över områdena så man kan tillåta jakt i områden trots att älgjakten pågår. Vi försöker hitta lösningar, säger Moa Walldén.